Z mikroinstalacją mamy do czynienia kiedy do systemu chcemy podłączyć odnawialne źródło energii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 40 kW. Jeżeli jesteśmy odbiorcą końcowym i nie prowadzi działalności gospodarczej, to chcąc sprzedawać energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji nie trzeba uzyskać koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

Natomiast jeśli jesteśmy odbiorcą końcowym i prowadzimy działalność gospodarczą, to chcąc sprzedawać energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji musimy uzyskać koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pierwszym krokiem jest znalezienie uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawny montaż mikroinstalacji oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej.

Instalator musi posiadać odpowiednie kwalifikacje pozwalające na montaż źródeł wytwórczych.Uprawniony instalator powinien dokonać montażu mikroinstalacji zgodnie z dokumentacją techniczną.

- Po zainstalowaniu mikroinstalacji należy powiadomić o tym fakcie dystrybutora energii oraz zgłosić przyłączenie do sieci. Takie zgłoszenie powinno zawierać dane odbiorcy końcowego mikroinstalacji, dane obiektu, w którym zainstalowano mikroinstalację, oraz dane techniczne mikroinstalacji. Na tej podstawie dystrybutor dokona weryfikacji zgłoszenia mikroinstalacji i prześle informację o możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Potem należy podpisać umowę, na podstawie której będzie możliwa dystrybucja energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Chcąc sprzedawać energię elektryczną wprowadzaną do sieci z mikroinstalacji, należy dodatkowo podpisać umowę sprzedaży energii elektrycznej - informuje Alina Ganiusz-Siuchnińska, rzecznik prasowy Energa-Operator.

Aby zgłosić przyłączenie mikroinstalacji należy wypełnić zgłoszenie.

Zgłoszenie zawiera:
- dane odbiorcy końcowego mikroinstalacji,
- dane obiektu, w którym zainstalowano mikroinstalację,
- dane techniczne mikroinstalacji (deklaracje zgodności w zakresie spełniania przez mikroźródło aktualnych norm dla instalacji niskiego napięcia oraz kompatybilności elektromagnetycznej)

Takich dokumentów należy wymagać od dostawcy mikroinstalacji, natomiast schemat ideowy podłączenia mikroinstalacji do instalacji odbiorczej wykonuje uprawniony instalator.

Po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, nasz operator w uzgodnionym terminie zamontuje lub dostosuje układy zabezpieczające i pomiarowo – rozliczeniowe, które umożliwią wprowadzenie do sieci energii elektrycznej generowanej w mikroinstalacji. W przypadku gdy moc zainstalowana odnawialnego źródła energii planowanego do przyłączenia jest większa niż moc przyłączeniowa obiektu - należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.

Warto też pamiętać o spełnieniu określonych warunków. - Oprócz dopełnienia wymagań formalnych mikorinstalacja musi także spełniać określone warunki techniczne w tym w szczególności spełniać aktualne normy dla instalacji niskiego napięcia oraz spełniać normy w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Takie dokumenty powinniśmy uzyskać od dostawcy mikroinstalacji - dodaje Geniusz-Siuchnińska z Energi.

Na koniec pytanie, czy każdy może się starać o produkcję energii. Co do zasady każdy. Tym niemniej samo przyłączenie zależy od kwestii technicznych w szczególności – zbadania jaki wpływ będzie miała mikroinstalacja na jakość energii w sieci (czy jej włączenie nie spowoduje przekroczenia zalecanych wskaźników) oraz czy nie wywoła przeciążenia elementów układu sieciowego. Nie ma też ograniczeń lokalizacyjnych. Ważniejsze od lokalizacji są kryteria techniczne.

Źródło: strony internetowe operatorów, własne