Gminy zaczęły przyjmować wnioski o przyznanie świadczenia na zakup węgla. Na jego wypłacenie mają miesiąc od dnia złożenia formularza.

Jest rozporządzenie, można składać wniosek o dodatek węglowy

Potrzebny do tego druk został określony w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska z 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o dodatek węglowy (Dz.U. poz. 1712), które wczoraj weszło w życie. Wprawdzie ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692) zaczęła obowiązywać od 12 sierpnia br., ale zainteresowani uzyskaniem tego świadczenia nie mogli dopełnić formalności, bo zgodnie z jej przepisami wniosek miał zostać ustalony w akcie wykonawczym.
– Dobrze, że rozporządzenie zostało w końcu opublikowane, bo osobom, które do nas przychodziły, trudno było zrozumieć, że choć ustawa już weszła w życie, nie mogą złożyć wniosku – mówi Edyta Zaleszczak-Dyks, dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Wniosek o dodatek węglowy

Wniosek stanowi załącznik do rozporządzenia i składa się z dwóch części.
W pierwszej trzeba podać podstawowe dane wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego, numer konta, na które mają być przelane pieniądze (choć dodatek może być wypłacony również w gotówce), oraz zaznaczyć jedno ze wskazanych źródeł ogrzewania nieruchomości. W ogłoszonym wzorze formularza w pierwszej części został dodany dodatkowy punkt, w którym trzeba zaznaczyć, czy gospodarstwo domowe składającego wniosek znajduje się w budynku jednorodzinnym lub wielorodzinnym z zainstalowanym w nim źródle ogrzewania, czy w budynku lub lokalu, w którym ogrzewanie jest zapewniane przez lokalną sieć ciepłowniczą obsługiwaną z kotła na paliwo stałe zlokalizowanego w innym budynku (jest też przypis zawierający definicję lokalnej sieci ciepłowniczej).

Dodatek węglowy - oświadczenia wnioskodawcy

Część druga to oświadczenia, w których wnioskodawca potwierdza, że podał prawdziwe dane i że nie korzystał z opału zakupionego od przedsiębiorcy, o którym mowa w ustawie z 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477). Został tu dodany przypis zawierający definicję tego przedsiębiorcy. W trakcie konsultacji pojawiły się bowiem uwagi, że składający wniosek może nie wiedzieć, czy podmiot, od którego kupił węgiel, jest takim właśnie przedsiębiorcą, i w efekcie może się okazać, że wnioskodawcy nie przysługuje dodatek węglowy. ©℗
pdf icon Wniosek o dodatek węglowy [WZÓR]
pobierz plik