Jego wprowadzenie przewidują założenia projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, którym wczoraj zajmował się rząd. Będzie to kolejna forma wsparcia dla gospodarstw domowych, które ponoszą wyższe koszty wynikające z rosnących cen opału. Pierwszą z nich była ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692), który przysługuje osobom mającym piec zasilany węglem kamiennym lub brykietem. Natomiast teraz rząd skierował do parlamentu przepisy, które pozwolą uzyskać finansowe wsparcie posiadaczom pieców na inny rodzaj opału.
Zgodnie z założeniami projektu świadczenie zostanie przyznane gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy jego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na biomasę (pellet drzewny, drewno kawałkowe, brykiet drzewny, słomę, ziarna zbóż), kocioł gazowy na skroplony gaz LPG lub kocioł olejowy. Tak jak przy dodatku węglowym podstawowym warunkiem uzyskania tego kolejnego świadczenia będzie to, aby piec był wpisany lub zgłoszony jako główne źródło ogrzewania do centralnej bazy emisyjności budynków (CEEB).