• Z tego artykułu dowiesz się, jakie są aktualnie obowiązujące programy wsparcia finansowego na instalacje fotowoltaiczne dla rolników.
  • Jeśli jesteś przedsiębiorcą, odpowiednie programy dla ciebie opisaliśmy w innym artykule: Jak otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki w 2021 roku.

Oto obowiązujące programy oraz ulgi wspierające inwestycje w odnawialną energię dla rolników

Reklama

Agroenergia 2021

Gospodarstwo rolne można wyposażyć w instalacje fotowoltaiczną z pomocą programu Agroenergia.

Reklama

Kto może skorzystać z programu? Niezbędne jest posiadanie statusu osoby fizycznej z prawem własności lub prawem dzierżawy nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 ha do 300 ha. Z dofinansowania nie będą mogły natomiast skorzystać osoby, które są w posiadaniu gospodarstwa i prowadzą je osobiście krócej niż rok przed rozpoczęciem starań o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej.

>>>> Jak rozliczyć pomoc z tarcz w PIT za 2020? Zapytaj doradcę podatkowego – porady przez telefon lub online! <<<<

Na taki samych zasadach w programie mogą uczestniczyć wnioskodawcy posiadający status osoby prawnej, którzy przez co najmniej rok prowadzili działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych.

Jeśli wnioskodawca chce otrzymać finansowe wsparcie, musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim nie może on rozpocząć inwestycji przed przystąpieniem do programu. Co więcej, musi użytkować dofinansowaną instalację przez minimum 3 lata od jej uruchomienia oraz nie może korzystać jednocześnie z innych dofinansowań.

Agroenergia – wysokość dofinansowania

Zgodnie z założeniami programu, dofinansowanie może wynieść do 20 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Ostateczna kwota uzależniona jest od mocy instalacji i wygląda następująco:

  • moc od 10 do 30 kW – wsparcie do 20 proc. wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 15 tys. zł;
  • moc od 30 do 50 kW – wsparcie do 13 proc. kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 25 tys. zł.

Agroenergia – składanie wniosków

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ponowny uruchomienie programu Agroenergia nastąpić w ma w czerwcu 2021. Nabór ma zostać zakończony z kolei w III kwartale 2021 r.

Ulga inwestycyjna na fotowoltaikę dla rolników

Innym rodzajem dofinansowania jest ulga inwestycyjna. Ma ona zachęcać rolników do korzystania z odnawialnych źródeł energii. Jak to wygląda w praktyce? Rolnik decydując się na instalację OZE, może przez 15 lat od momentu jej zamontowania odliczyć łącznie 25 proc. wartości inwestycji od podatku rolnego.

Kto może skorzystać z takiego udogodnienia? Zarówno właściciele i użytkownicy wieczyści gruntów, posiadacze samoistni jak i posiadacze gruntów będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Szczególnie istoty jest jednak fakt, że ulgi inwestycyjnej nie można łączyć z innymi dotacjami.

“Mój prąd” i “Czyste powietrze” dla rolnika?

Czy rolnicy mogą skorzystać z takich programów jak „Mój Prąd” czy „Czyste powietrze”? Tak, jeśli wiosek jest składany przez osobę fizyczną. Oznacza to, że samo prowadzenie działalności rolniczej nie pozbawia rolnika prawa do skorzystania w wyżej wymienionych programów. Należy jednak pamiętać, że instalacja, na którą otrzyma się dofinansowanie w ramach „Mój Prąd” czy „Czyste powietrze” musi zasilać dom, w którym zamieszkuje rolnik, a nie gospodarstwo.