Trzecia edycja programu "Mój Prąd" będzie funkcjonować na nowych zasadach. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej w nowym naborze, który rozpocznie się 1 lipca 2021 r.

Mój prąd 3.0. Nowe zasady

Zgodnie z przekazem przedstawionym przez wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski nowe zasady programu będą obejmować:

  • wytwarzanie i zużywanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby;
  • przedział mocy 2-10 kW,
  • inwestycje podłączone do sieci OSD.

Sam poziom dofinansowania na postawie programu Mój Prąd 3.0 zależny ma być od zakresu rzeczowego inwestycji. W przyznaniu dofinansowania będą brane koszty kwalifikowane poniesione od dnia 1 lutego 2020 r.

Kto może skorzystać z dofinansowania do fotowoltaiki?

Z dofinansowania z programu "Mój prąd" mogą skorzystać osoby fizycznych wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Co pokrywa dofinansowanie? Z programu pokrywany jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i/lub dodatkowe elementy służące autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej.

Mój Prąd 3.0. Jakie dofinansowanie?

Konkretne wartości nie są jeszcze znane. Aktualnie trwają prace koncepcyjne w Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW nad poziomem dofinansowania oraz zakresem rzeczowym inwestycji dofinansowywanych w ramach nowej odsłony programu.

Jak się okazuje, dofinansowanie może zostać rozszerzone o takie elementy jak punkty ładowania do samochodów elektrycznych, inteligentne systemy zarządzania energią w domu oraz czy magazyny ciepła lub chłodu.

Finansowanie programu Mój Prąd 3.0

"Mój Prąd" będzie finansowany ze środków unijnych z instrumentu, w którym koszty kwalifikowane stanowią wydatki poniesione w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.

Oznacza to, że wnioskodawcy, którzy zakupili instalację przed ogłoszeniem naboru – ale po 31.01.2020 r. – będą mogli skorzystać z dofinansowania po spełnieniu innych warunków określonych w programie.

Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). Przedział mocy instalacji 2-10 kW w trzeciej edycji programu będzie utrzymany.

"Mój prąd". Do kiedy można składać wnioski?

Nabór planowany jest od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków.

Fotowoltaika w Polsce

Według danych Agencji Rynku Energii moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wynosi ponad 4,1 GW. W styczniu 2021r. liczba nowych instalacji PV wyniosła w styczniu 18 596. Rekord produkcji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych padł 22 lutego 2021 r. Wtedy to średnia produkcja z instalacji PV w godzinach 11-12.00 wyniosła 1935,7 MWh, natomiast chwilowa generacja o godz. 11.35 wyniosła 1952 MWh.