Jak wynika z badania “Zielona energia w MŚP 2020”, przeprowadzonego przez Europejski Fundusz Leasingowy, główną barierą dla przedsiębiorców w wejściu w OZE jest wysoki koszt zakupu oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo, jako kolejną przeciwność, przedsiębiorcy wymieniają długi okres oczekiwania na zwrot inwestycji oraz problemy z dostępem do dofinansowań.

W artykule, który czytasz przyjrzymy, się głębiej tej ostatniej kwestii. To bowiem od dofinansowań zależeć może, czy przedsiębiorcy będą bardzie skłonni do inwestycji w odnawialne źródła energii.

Dofinansowania na fotowoltaikę w Polsce

Program „Energia Plus”

Głównym celem Programu Priorytetowego Energia Plus jest zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Jego adresatami są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. Program prowadzony jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jakiego rodzaju wsparcia mogą oczekiwać przedsiębiorcy? Chodzi o pożyczkę na następujących warunkach:

  • wielkość pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych,
  • oprocentowanie – WIBOR 3 M + 50 p.b., nie mniej niż 1,5%,
  • okres spłaty do 15 lat,
  • karencja – 12 miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki,
  • umorzenie – do 10% pożyczki.

Program oferuje też możliwość dotacji – wsparcie przy wyborze takiej formy wynosi maksymalnie 50 proc. kosztów.

Wnioski na zakup instalacji OZE można składać do 17 grudnia 2021 roku lub wyczerpania środków. Minimalna wysokość dotacji do 0,5 mln zł.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Program Infrastruktura i Środowisko to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.

Jak wygląda rodzaj wsparcia w tym programie? Na projekty OZE związane z instalacjami fotowoltaicznymi powyżej mocy 2MWe można uzyskać maksymalnie 15 mln euro. Wnioski należy składać od 31 marca do 28 maja 2021. Obowiązuje tryb konkursowy. Premiowane mają być będą projekty o największym potencjale redukcji emisji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy/ przebudowy danej instalacji

Gwarancja Biznesmax

Program Banku Gospodarstwa Krajowego nie można traktować jako formy dofinansowania, jednak jest formą wsparcia rozwoju fotowoltaiki.

Za pomocą Biznesmax możliwe jest bezpłatne zabezpieczeniu kredytu na inwestycje w innowacje ekologiczne. W przypadku wystąpienia problemów finansowy, to Bank Gospodarstwa Krajowego spłaci zobowiązanie za kredytobiorcę.

Gwarancja jest udzielana do 80 proc. kwoty kredytu i nie może przekroczyć kwoty 2,5 mln euro. Samo wsparcie oferowane jest na okres 20 lat.

Regionalne dotacje na fotowoltaikę

Rożne regionalne programy obejmujące pożyczki czy dotacje na fotowoltaikę prowadzone są przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warto zatem śledzić regularnie strony internetowe właściwych miejscowo instytucji.