Dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę?

Fotowolataika jest odnawialnym źródłem energii, jednocześnie produkuje prąd i nie emituje przy tym CO2 ani spalin. Nie powoduje przy tym hałasu, nie wymaga dostarczania paliwa. Ta technologia jest dość odporna na warunki atmosferyczne. Jest praktycznie bezobsługowa i nie wymaga dużej ingerencji w budynek, na którym ma być zainstalowana.

W ostatnim czasie obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii w naszym kraju. Jest to szczególnie widoczne w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych.

Reklama

W społeczeństwie rośnie świadomość benefitów płynących z posiadania autonomicznych źródeł energii, zwłaszcza instalacji fotowoltaicznych. Konsumenci coraz lepiej rozumieją, że w grę wchodzą nie tylko kwestie środowiskowe, ale także niskie rachunki za energię elektryczną i ciepło. Inwestycja w instalację PV przekształca konsumenta w prosumenta i tym samym, właściciel gospodarstwa domowego ma możliwość zarządzania produkcją i odbiorem energii.

Nawet, jeśli faktyczny wpływ na rozwój rynku prosumenckiego w ostatnich latach miały programy dofinansowujące, to ich brak nie spowoduje nagłego spadku zainteresowania energią ze słońca.

Reklama

Firmy również mogą być prosumentami – zależne jest to od mocy zainstalowanej. Instalacje prosumenckie nie mogą przekraczać 50 kWp mocy zainstalowanej. Jeżeli chodzi o instalacje komercyjne oraz duże elektrownie fotowoltaiczne, proces inwestycyjny jest dłuższy i wymaga odpowiednich analiz i dostosowania do profilu działalności, sytuacji finansowej oraz możliwości lokalizacyjnych.

Ile kosztuje fotowoltaika dla domu jednorodzinnego?

Przy doborze mocy instalacji fotowoltaicznej dla własnego domu, najważniejszym aspektem jest określenie ilości KWh energii elektrycznej zużywanej w ciągu roku. Od tego parametru zależy w głównej mierze moc instalacji PV. W tym celu posługujemy się rachunkami za prąd z całego ubiegłego roku.

Koszt wykonania instalacji fotowoltaicznej jest zależny od mocy instalacji, parametrów urządzeń i ich dodatkowych funkcji, a także miejsca montażu (dach skośny, płaski, instalacja na gruncie). Można przyjąć, że średni koszt domowej instalacji fotowoltaicznej to około 4 600 zł za 1 kW mocy zainstalowanej fotowoltaiki. Średnio dla gospodarstwa ok. 4-5 osobowego roczne zapotrzebowanie prądu zapewni instalacja o mocy 4 kW

Istnieją różne lokalne oraz rządowe programy dofinansowania zakupu fotowoltaiki. W programie Mój Prąd można było starać się o dofinansowanie w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia - nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

NFOŚiGW zlicza ostatnie wnioski o dopłaty do paneli fotowoltaicznych w programie. Już wiadomo, że ich liczba znacznie przekroczyła, i tak powiększony, budżet programu. Koszty instalacji fotowoltaicznych realizowanych w ramach Mojego prądu w większości okazały się bowiem znacznie niższe niż przewidywał w regulaminie NFOŚiGW. Z danych pierwszych 176 tys. rodzin, które złożyły wnioski na niemal 1 GW mocy w PV, wynika, że przeciętna instalacja realizowana w ramach Mojego prądu miała 5,6 kW mocy i kosztowała 26,2 tys. zł. To daje średnią cenę w wysokości 4,7 tys. zł/kW.

NFOŚiGW informuje, że o kolejnym naborze NFOŚiGW będzie informował wkrótce. Wciąż nie ma jednak decyzji co do ostatecznego kształtu drugiej edycji na 2021 rok. Pytani urzędnicy nieoficjalnie przyznają, że wsparcie do samej fotowoltaiki w ramach Mój prąd 2.0 najprawdopodobniej będzie już niższe, bo rynek instalacyjny się rozkręcił.

Niestety często można trafić na urządzenia, które nie spełniają wymagań przepisów prawa lub nie posiadają odpowiednich certyfikatów, zabezpieczeń itp. Urządzenia takie mogą nie pracować poprawnie lub stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia. Dlatego kupując fotowoltaikę pamiętaj, aby poprosić sprzedawcę o potwierdzenie i przedstawienie odpowiednich certyfikatów (np. falownik powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów, potwierdzone stosownym certyfikatem lub deklaracją zgodności).

Koszt paneli fotowoltaicznych dla domu

W pierwszych miesiącach 2020 roku globalny popyt na panele fotowoltaiczne osłabł z powodu pandemii koronawirusa. Na wielu kluczowych rynkach wstrzymano procesy inwestycyjne, co zmniejszyło zapotrzebowanie na komponenty instalacji fotowoltaicznych. Odnotowano spadek cen paneli fotowoltaicznych, który będzie sprzyjać dalszemu obniżeniu kosztów wytwarzania energii, co powinno zwiększyć popyt na fotowoltaikę.

Cena paneli fotowoltaicznych, w instalacjach o mocy od 3 do 1000 kW, stanowi od 35 do ok. 60 proc. całkowitych kosztów inwestycji. Średnio daje to ok. 48 proc. udział w wydatkach.

Drugim w kolejności, największym wydatkiem jest falownik, którego cena waha się od 30 do 10 proc całkowitej ceny inwestycji. Usługa montażu oraz pozostałe koszty – średnio pochłaniają odpowiednio ok. 10 i 15 proc. całkowitych nakładów inwestycyjnych na fotowoltaikę.

Średnia cena zestawów na rynku w zależności od wydajności instalacji

Średnia cena zestawów paneli fotowoltaicznych na rynku w zależności od wydajności instalacji / nieznane

Fotowoltaika - koszt montażu w 2021 roku

Niektóre panele fotowoltaiczne sprzedawane są wraz z bezpłatnym montażem. Jednak na ogół cena usługi zostaje już włączona w koszty wszystkich urządzeń. Mimo wszystko zakup paneli wraz z montażem okazuje się najrozsądniejszym rozwiązaniem. Dzięki temu zyskujemy pełną gwarancję i możliwość reklamacji w razie awarii.

Niektóre ogniwa fotowoltaiczne będą też dostępne bez montażu. W tym przypadku inwestor sam zobowiązuje się do znalezienia instalatora. Pamiętajmy jedynie, że proces montażu powinien być wykonywany jedynie przez certyfikowanych instalatorów. Samodzielny montaż może wiązać się z utratą gwarancji.

Ostateczny cennik montażu paneli fotowoltaicznych będzie uzależniony od charakterystyki instalacji. Duże znaczenie odgrywa również specyfika dachu (o ile panele będą montowane w tejże lokalizacji). Często fotowoltaika nadaje się również do montażu na balustradach, bądź bezpośrednio na ziemi. Dlatego cennik montażu jest zawsze ustalany indywidualnie z klientem.

Podejmując decyzję o wyborze instalatora należy wziąć pod uwagę jego doświadczenie, ile instalacji zamontował, jak długo działa na rynku oraz opinie jego klientów. Bez właściwego montażu oraz podłączenia do sieci, panele fotowoltaiczne (niezależnie od ceny) będą bezużyteczne lub nie będą działały prawidłowo. Wybierając zestaw fotowoltaiczny należy wziąć pod uwagę nie tylko jakość i ceny paneli fotowoltaicznych, ale także instalatora.

Podsumowanie

Fotowolataika jest odnawialnym źródłem energii, jednocześnie produkuje prąd i nie emituje przy tym CO2 ani spalin. Nie powoduje przy tym hałasu, nie wymaga dostarczania paliwa. Choć wydawać się może że koszty początkowe są duże maksymalnie w ciągu 5-6 lat inwestycja się zwraca i procentuje. Istnieją różne lokalne oraz rządowe programy dofinansowania zakupu fotowoltaiki. Można starać się o dofinansowanie w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia - nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Średnia cena zestawów paneli fotowoltaicznych na rynku zależy od wydajności instalacji