RWE Stoen Operator Sp. z o.o. podpisał umowę z Landis+Gyr na wdrożenie systemu IT oraz dostawę urządzeń niezbędnych do budowy inteligentnej sieci w Warszawie.

Kontrakt obejmuje wdrożenie systemu IT do zarządzania infrastrukturą pomiarową AMI oraz dostawę do 100 tys. liczników komunalnych AMI i odpowiedniej liczby koncentratorów. Umowa kończy proces wyboru dostawcy, który spółka zapoczątkowała w październiku 2013 r. Prace nad systemem IT zaczęły się w dniu podpisania umowy, pierwsze dostawy koncentratorów rozpoczną się w połowie sierpnia 2014 r., a liczników AMI najwcześniej na początku października 2014 r.

„Dzięki podpisanej umowie będziemy mogli przystąpić do kolejnego etapu naszego pilotażowego programu zakładającego stworzenie systemu inteligentnego opomiarowania AMI na terenie warszawskiej Pragi Południe. Ta dzielnica została wytypowana ze względu na różne uwarunkowania techniczne m.in.: liczbę liczników przypadających na jedną stację średniego napięcia i warunki istniejącej zabudowy. RWE Stoen Operator planuje tam instalację ok. 100 000 liczników komunalnych, a prace przygotowawcze rozpoczną się jeszcze w 2014 r.” - komentuje Agnieszka Nosal, członek Zarządu RWE Stoen Operator.

Inteligentne sieci – obowiązek, który przyniesie korzyści

Wprowadzenie do 2020 r. inteligentnych liczników u 80 % odbiorców energii jest jednym z istotnych elementów realizacji założeń unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego, który obliguje Polskę m.in.: do 20 % wzrostu efektywności energetycznej.

Program AMI wiązać się będzie z wieloma korzyściami dla Klientów firm energetycznych, m.in.: dostępem do rzeczywistych danych dotyczących zużycia energii, brakiem wizyt kontrolera poboru energii, nowymi ofertami sprzedażowymi oraz możliwością szybszej identyfikacji i usuwania awarii w sieci. Dzięki możliwościom, jakie daje wdrożenie AMI, w przyszłości nie będzie potrzeby realizowania rozliczeń prognozowanych, a Klienci będą rozliczani za rzeczywiście zużytą energię. Smart metering będzie wykorzystany przez automatykę domową do sterowania urządzeniami, z których korzystają Klienci.

RWE posiada już doświadczenie we wdrażaniu inteligentnych sieci

W ramach Grupy RWE w Europie realizowane były projekty smart grid na różną skalę. Jedną z największych instalacji „smart meter” jaką przeprowadza koncern jest niemiecki projekt „Mülheim zählt”, w ramach którego w mieście Mülheim zainstalowanych zostało 98 300 inteligentnych liczników i około 1 000 koncentratorów danych, które pozwoliły na integrację systemów pomiarowych dla gazu, wody i ciepła. Poprzez instalację firma miała na celu wywołanie dyskusji nt. uregulowań prawnych, standardów technologicznych, zasad bezpieczeństwa i prywatności w obszarze tzw. inteligentnej sieci energetycznej.