Wdrożenie Smart grid czyli inteligentnych sieci energetycznych w nieprawidłowy sposób niesie za sobą spore ryzyko. Podczas podobnych programów w krajach Unii Europejskiej konsumenci narażeni byli na działania oszustów. Czy w Polsce będzie podobnie?

Smart grid to nic innego jak sieć elektroenergetyczna i powiązane z nią technologie informatyczno-telekomunikacyjne integrujące w sposób inteligentny działania uczestników procesu wytwarzania, magazynowania, przesyłu, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej.
Wdrażanie inteligentnych sieci ma na celu poprawę niezawodności i efektywności dostaw oraz aktywnego zaangażowania odbiorców w podnoszenie efektywności energetycznej.

Jednak Federacja Konsumentów zauważa, że implementacja Smart grid na polski rynek energetyczny wiąże się z potencjalnymi zagrożeniami dla portfela konsumenta. Same inteligentne sieci powodują szereg korzyści dla klientów, oszczędności dla firm energetycznych oraz pozytywne efekty dla środowiska naturalnego.

Z wdrożeniem sieci związana jest jednak instalacja odpowiednich urządzeń, które pozwolą na korzystanie ze wszystkich korzyści Smart grid. W tym przypadku konsumenci mogą być narażeni na bardzo poważne ryzyko oszustwa.

„Polacy nie chcą współpracować z dostawcami energii, gdyż utożsamiają ich z administracją państwową” – uważa Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów. A to może ich drogo kosztować.

Jak wskazuje Pluskwa-Dąbrowski, podczas wdrażania inteligentnych sieci w Europie Południowej, Hiszpanii czy Włoszech, równocześnie z instalacją inteligentnych liczników pojawiły się praktyki oszustw związanych z instalacją tych urządzeń. Były to m. in. wymiana liczników za pieniądze czy kradzież dotychczasowych liczników. Zdarzały się tez przypadki, kiedy „ekipa oszustów” instalowała liczniki w domach konsumentów, ci podpisywali umowę, a po dwóch tygodniach okazywało się, że zmienili dostawcę energii.

Dlatego ważne jest, aby firmy energetyczne w sposób jasny i czytelny informowały o instalacji inteligentnych liczników. Idealną sytuacją byłaby współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz spółdzielniami mieszkaniowymi.

O czym należy pamiętać przed wizytą montera inteligentnych liczników prądu?

- Inteligentne liczniki prądu mają prawo instalować wyłącznie wyznaczeni przez spółkę energetyczną specjaliści.

- Instalator nie ma prawa żądać od klienta żadnych pieniędzy za dokonanie instalacji licznika, gdyż jest on własnością operatora energetycznego.

- Wymiana licznika powinna odbyć się w ciągu 20 minut i konieczne jest odłączenie prądu (na czas wymiany licznika).

Jak wygląda instalacja licznika?

Monter zapisuje stan liczydła zdejmowanego licznika, następnie instaluje nowe urządzenie pomiarowe, w tym samym miejscu, w którym znajdował się poprzedni licznik, po czym odnotowuje stan początkowy zainstalowanego licznika. Na koniec zakłada plomby na liczniku i w innych wymagających tego miejscach oraz przekazuje klientowi dokument potwierdzający przeprowadzone czynności wymiany licznika, zawierający dane starego i nowego licznika oraz stany ich liczydeł.

- O wymianie liczników powinny informować ogólnodostępne plakaty umieszczane na kilka dni przed wymianą, a w miejscach, gdzie nie można będzie zastać mieszkańców, zostawiane są informacje z prośbą o kontakt z operatorem energii.