Problematyka rozwoju sektora energetycznego w oparciu o unijne środki na lata 2014-20 była tematem poniedziałkowej konferencji w Katowicach pod tytułem "W drodze do niskoemisyjnej gospodarki". Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki zapewniali, że w nowej perspektywie finansowej UE wspierane będą różne działania związane z gospodarką efektywną energetycznie i ograniczającą emisję dwutlenku węgla.

"W tej chwili w Ministerstwie Gospodarki pracujemy nad kolejnymi dokumentami strategicznymi i programowymi związanymi z energetyką, tak, aby lepiej przygotować się do wydatkowania środków związanych z sektorem energetycznym" - wskazała wicedyrektor departamentu energetyki w tym resorcie Małgorzata Mika-Bryska.

Pierwszy program to "Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko". Nieprzypadkowo łączy on ze sobą te dwie dziedziny, ponieważ w nowym budżecie Komisja Europejska stawia na programy integrujące różne obszary, a nie jedynie sektorowe. "Ten program jest już przygotowany i w tej chwili jest dopracowywany" - powiedziała wicedyrektor.

Drugi dokument, nad którym trwają obecnie prace, to kolejny program rozwoju krajowej energetyki. "Będzie to program strategiczny dotyczący energetyki, który najprawdopodobniej zastąpi obecny program dla sektora energetycznego do 2030 roku. Niewykluczone, że jego horyzont czasowy będzie wydłużony" - wskazała dyr. Mika-Bryska, podkreślając, że te dwa dokumenty wskażą "główne linie działania strategicznego, które potem będą przekładały się na programy operacyjne".

Przedstawiciele resortu gospodarki podkreślali, że środki na projekty w sektorze energetycznym znajdą się również w programie badawczo-rozwojowym "Horyzont 2020", gdzie preferowane będą wspólne projekty firm i placówek naukowo-badawczych.

Resort gospodarki zabiega, by z tego programu mogły być finansowane także projekty związane z czystymi technologiami węglowymi. Według obecnych propozycji, dofinansowanie byłoby możliwe tylko odnośnie projektów dotyczących wychwytywania dwutlenku węgla (tzw. CCS). Do tego przychyla się zarówno Komisja Europejska, jak i większość państw Unii.

"Bardzo staramy się, aby rozszerzyć możliwość korzystania z programu Horyzont 2020 również na tzw. czyste technologie węglowe, ponieważ widzimy nadal potencjał w tego typu technologiach, łącznie ze zgazowaniem węgla i innymi. Natomiast na razie nie ma na to zgody ani w KE, ani w krajach członkowskich. Niewykluczone, że nie będziemy mogli dofinansowywać programów czystych technologii węglowych, z wyjątkiem CCS" - powiedziała wicedyrektor.

Dyr. Mika-Bryska poinformowała, że wkrótce Komisja Europejska ma przedłożyć propozycje nowych ram polityki energetyczno-klimatycznej UE po 2020, a nawet po 2030 r. "Ten pakiet będzie wyznaczał nowe cele w zakresie m.in. efektowności i ograniczania emisji CO2. Tym bardziej musimy zadbać, by środki z perspektywy 2014-2020 były jak najlepiej wykorzystane, ponieważ one muszą nas przygotować do kolejnych celów, po 2020 roku" - zaznaczyła.

Wicedyrektor przypomniała, że z początkiem przyszłego roku w pełni wchodzi w życie ustawa o efektywności energetycznej. Towarzyszą jej dwa rozporządzenia oraz jedno obwieszczenie ministra gospodarki, które ukaże się w ciągu najbliższych kilku dni. Ustawa spowoduje m.in. wprowadzenie tzw. rocznych celów obowiązkowych w zakresie efektywności energetycznej. Choć ustawa dopiero wchodzi w życie, resort już analizuje konieczność jej ewentualnej nowelizacji, by była zgodna ze zmieniającym się unijnym prawem.

"Już w tej chwili bardzo wnikliwie analizujemy w MG, czy ta ustawa będzie wystarczająca dla implementacji nowej unijnej dyrektywy, dotyczącej efektywności energetycznej, która dopiero co weszła życie. Najprawdopodobniej będziemy musieli ją albo nowelizować, albo istotnie ją zmienić, wręcz w oparciu o nową ustawę. W tej chwili trwają analizy" - powiedziała Mika-Bryska.