Nowe bloki energetyczne i sieci przesyłowe – 40 mld zł

Wszystkie projekty powinny rozpocząć się najpóźniej w 2015 r. i zakończyć przed 2020 r. Chodzi o nowe bloki energetyczne w Turowie, Opolu, Puławach, Blachowni, Stalowej Woli, Jaworznie, Kozienicach i Włocławku.  Łączna wartość inwestycji to 30 mld zł netto.

Nowe bloki będą posiadać łączną moc ok. 7000 MW. Będzie to stanowiło ok. 17 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Realizacja programu gwarantuje, że nie będzie problemów z niedoborem mocy w krajowym systemie energetycznym. Dodatkowo rozbudowane i zmodernizowane zostaną sieci przesyłowe.

Inwestycje w infrastrukturę gazową – łącznie 18 mld zł

Rozpoczęto inwestycje o wartości 9,9 mld zł. Są to m.in. Terminal LNG, 1000 km gazociągów przesyłowych oraz magazyny gazu - zwiększenie ich pojemności z 1,63 do 2,9 mld m3. Wszystkie inwestycje zakończone zostaną do końca 2014 r.

Planowane są inwestycje o wartości 8,9 mld zł. Są to m.in magazyn Gaz-Systemu o pojemność 1-2 mld m3, 1330 km nowych gazociągów, rozbudowa magazynów gazu PGNiG i interkonektor Polska-Litwa.

Infrastruktura naftowa – 1,6 mld zł 

Do 2015 r. na infrastrukturę naftową przeznaczone zostanie łącznie 1,6 mld zł netto, z czego 0,74 mld na Terminal Naftowy w Gdańsku. Terminal powinien rozpocząć działalność w połowie 2015 r.

Poszukiwania gazu łupkowego - 5 mld zł w dwa lata

Do ok. 2020 r. Polska powinna znacząco zwiększyć poziom krajowego wydobycia gazu, które dziś wynosi ok. 4 mld m sześc. rocznie. Chodzi o wydobycie gazu ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. W najbliższych dwóch latach inwestycje w gaz łupkowy wyniosą 5 mld zł netto.