Parlament Europejski przyjął w środę sprawozdanie dotyczące wdrożenia układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą. W dokumencie uwzględniono poprawkę zgłoszoną przez europosłanką Annę Fotygę (PiS), która potępia budowę gazociągu Nord Stream 2.Posłowie do PE zdecydowanie potępili w rezolucji niedawną agresję Rosji na Ukrainę w Cieśninie Kerczeńskiej i zażądali od Rosji natychmiastowego i bezwarunkowego oddania wszystkich ukraińskich okrętów i uwolnienia marynarzy. Ich zdaniem Rosja musi zagwarantować swobodę żeglugi przez Cieśninę Kerczeńską i na Morzu Azowskim. Europosłowie wzywają też UE i jej państwa członkowskie do wprowadzenia dodatkowych sankcji wobec Rosji, jeżeli ukraińscy żołnierze nie zostaną zwolnieni i jeśli dojdzie do dalszej eskalacji w regionie.

Fotyga złożyła do rezolucji poprawkę, która została przyjęta. Zgodnie z nią "PE potępia budowę gazociągu Nord Stream 2, ponieważ jest to projekt polityczny, który zagraża bezpieczeństwu Europy i wysiłkom na rzecz dywersyfikacji dostaw energii, i w związku z tym wzywa do unieważnienia tego projektu".

„Od wielu lat przestrzegam, iż Nord Stream 1 i Nord Stream 2 są projektami bardzo szkodliwymi dla procesu integracji UE, świadczą o braku solidarności europejskiej, pogarszając bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej. W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę angażowanie się w tego typu projekty jest sprzeczne z zasadami traktowania agresorów” – powiedziała Fotyga po głosowaniu. „Cieszę się, iż moją opinię podzielił dzisiaj także Parlament Europejski” - dodała.

W rezolucji, cztery lata po podpisaniu przez UE układu o stowarzyszeniu z Ukrainą, Parlament Europejski postanowił dokonać oceny tego porozumienia. Z dokumentu wynika, że umowa jest wdrażana pomimo licznych niedociągnięć, którymi władze ukraińskie muszą się jeszcze zająć.

Posłowie podkreślają, że Ukraina przeprowadziła reformy w takich dziedzinach, jak energia, zdrowie, emerytury, edukacja, administracja publiczna i decentralizacja, a także w zakresie obrony i bezpieczeństwa, bankowości i stabilizacji makroekonomicznej. Reformom tym jednak towarzyszyły drastyczne podwyżki cen, cięcia w świadczeniach socjalnych i pogorszenie dostępu do opieki społecznej.

Posłowie do PE chwalą Ukrainę za dobrą współpracę w sektorze energetycznym i jej osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność kontynuowania reform, zwłaszcza na rynku gazu i energii elektrycznej.

W rezolucji podkreślono ponadto, że Ukraina powinna priorytetowo potraktować walkę z korupcją i zająć się problemami związanymi z władzą oligarchów oraz kontynuować reformy decentralizacyjne. Posłowie wyrażają ubolewanie, że istniejący system sądownictwa pozostaje nieskuteczny, skorumpowany i politycznie zależny, ale popierają wysiłki na rzecz rozwiązania tego problemu. Sędziowie i prokuratorzy muszą być wybierani w sposób bardziej przejrzysty i wiarygodny - stwierdza tekst.

Dokument został przyjęty 443 głosami za, przy 105 przeciw i 30 wstrzymujących się.

Wcześniej podczas sesji plenarnej w Strasburgu miała miejsce debata na temat układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą. W imieniu grupy EKR głos w niej zabrał europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

Czarnecki podkreślił, że mówiąc o postępach Ukrainy we wdrażaniu umowy stowarzyszeniowej, nie można zapominać o trudnej sytuacji tego kraju. "Pamiętajmy o agresji rosyjskiej na Morzu Azowskim, o blokadzie ukraińskich portów i zaburzaniu ruchu morskich statków płynących do Berdiańska i Mariupola – ważnych ukraińskich portów, które są oknem na świat Ukrainy, które umożliwiają eksport ukraińskich towarów" – mówił. Polski polityk podkreślał, że tego typu agresję należy stanowczo potępić.

Nawiązując do przyjętej w październiku przez Parlament Europejski rezolucji ws. sytuacji na Morzu Azowskim, europoseł wezwał obecną na debacie szefową unijnej dyplomacji Federicę Mogherini do podjęcia zdecydowanych działań w kierunku powstrzymania rosyjskiej ekspansji w tym regionie.

Szef delegacji PE ds. stosunków z Ukrainą, europoseł Dariusz Rosati (PO) powiedział, że w okresie ostatnich pięciu lat Ukraina dokonała więcej reform niż przez poprzednie 25 lat.

"Na kijowskim Majdanie obywatele Ukrainy jednoznacznie opowiedzieli się za swoją europejską przyszłością. Choć przed władzami w Kijowie nadal wiele wyzwań, umowa stowarzyszeniowa, reżim bezwizowy i wsparcie finansowe dla Ukraińców pokazują, że UE zauważa i wspiera poświęcenie i przywiązanie Ukrainy do europejskich wartości" - wskazał Rosati w środę.

Posłowie w rezolucji wyrazili również zaniepokojenie łamaniem praw człowieka na Ukrainie, zdecydowanie potępiając rosnącą liczbę fizycznych ataków na działaczy na rzecz praw obywatelskich i dziennikarzy oraz przemoc wobec członków społeczności Romów i osób LGBTI. Ponadto domagają się, aby Federacja Rosyjska niezwłocznie i bezwarunkowo zwolniła laureata Nagrody im. Sacharowa Ołeha Sencowa.