Tak więc dwa niezależne podmioty realizują umowę sprzedaży energii elektrycznej za pomocą istniejącej sieci dystrybucyjnej. Obydwie strony umowy realizują także oddzielnie obowiązki zapisane w swoich umowach dystrybucyjnych, zawartych z lokalnym zakładem dystrybucji energii elektrycznej. Umowy oparte o zasadę TPA dla rynku energii tzw. PPA (PPA/CPPA - Power Purchase Agreement/Corporate Power Purchase Agreement) stały się bardzo popularne na rynku energii w USA, Australii i krajach UE już kilka lat temu. Szczególnie, jeżeli chodzi o wolumeny sprzedaży tzw. energii zielonej, której istniejące źródła konwencjonalne nie mogły zapewnić w wystarczającym stopniu. Rozwój źródeł odnawialnych przyczynił się w sposób naturalny do zwiększenia liczby umów PPA, które zaczęto również wykorzystywać do bezpiecznego finansowania inwestycji w źródła odnawialne.

W Polsce pierwszą tego typu umową jest długoterminowa umowa na dostawę zielonej energii pomiędzy spółką z grupy VSB zarządzającą parkiem wiatrowym Taczalin a pobliską fabryką spółki Mercedes Benz Manufacturing Poland (Grupa Daimler).  Spółka koncernu Daimlera jasno określiła kryteria co do wszystkich mediów dostarczanych do jej nowoczesnej fabryki (budowanej w koncepcji tzw. „Przemysł 4.0”): energia elektryczna, ciepło i chłód mają pochodzić ze źródeł odnawialnych.

źródło: Materiały Prasowe

Nowa lokalizacja fabryki spółki Daimlera w Jaworze w  województwie dolnośląskim, będzie wytyczać zatem nowe standardy nie tylko w obszarze najnowocześniejszych technologii produkcyjnych i technologii czwartej rewolucji przemysłowej (tzw. Przemysł 4.0), lecz również w zakresie zasilania fabryki w energię elektryczną. Od 2019 roku oddalony o około 10 kilometrów od zakładu Park Wiatrowy Taczalin będzie bowiem dostarczać ekologiczną, wolną od CO2, energię na potrzeby fabryki. Turbiny wiatrowe w ilości 22 sztuk posiadają łączną zainstalowaną moc 45,1 megawata i zostały oddane do użytku pod koniec 2013 r. Projektantem i operatorem Parku Wiatrowego Taczalin jest Grupa VSB.  

Za przełomowy krok należy uznać decyzję podjętą przez międzynarodowy koncern samochodowy, aby wykorzystywać ekologiczny prąd wytwarzany przez lokalne zielone źródło energii elektrycznej.  Cieszymy się, że możemy wspomóc spółkę Mercedesa  na drodze do produkcji neutralnej pod względem emisji CO2. – mówi Hubert Kowalski, prezes zarządu spółki VSB Energie Odnawialne Polska.

W umowach PPA odbiorca energii elektrycznej zabezpiecza się przed rosnącymi cenami energii, zaś dostawca ekologicznego prądu osiąga stabilne przychody w dłuższej perspektywie czasowej. Jako spółka projektowa nie tylko w całości realizujemy projekty budowy parków wiatrowych lecz także staramy się wyjść naprzeciw współczesnym problemom rynku energetycznego Dzisiaj poszukuje się bowiem modeli biznesowych, które mają sprawić, iż prąd ze źródeł odnawialnych będzie atrakcyjny dla dużych odbiorców i klientów przemysłowych. Współpraca ze spółką Daimlera wyznacza nowe standardy działania w branży elektrowni wiatrowych i przemysłu samochodowego – dodaje Hubert Kowalski.

źródło: Materiały Prasowe

Umowy typu PPA są również praktykowane pomiędzy spółkami, które nie posiadają pracujących  źródeł odnawialnych. Wiele podmiotów w krajach UE zawarły już umowy PPA dotyczące zakupu energii elektrycznej na projekty farm wiatrowych na lądzie czy morzu a także na farmy fotowoltaiczne. Energia ze źródeł wiatrowych i PV jest dziś już bardzo konkurencyjna pod względem ceny dla odbiorców końcowych. Dodatkowym jej atutem jest brak wpływu na emisję CO2. Im więcej tego typu źródeł w krajowym miksie energetycznym, tym globalnie energia elektryczna w kraju jest tańsza. Tym samym inwestor przemysłowy postrzega dany kraj jako bardziej atrakcyjny do lokowania swoich energochłonnych inwestycji (np. serwerownie, huty szkła istali). Kolejnym argumentem do zawierania umów typu PPA jest promocja źródeł OZE oraz tym samym zmniejszenie importu surowców do produkcji energii elektrycznej z zagranicy. Im więcej OZE w systemie elektroenergetycznym tym mniej wydajemy na import energii z zewnątrz. Nadwyżki energii z OZE wykorzystuje się już dzisiaj m.in. do ładowania samochodów elektrycznych, ładowania akumulatorowych magazynów energii, produkcji wodoru czy przepompowywania wody dla elektrowni szczytowo-pompowych. Nadwyżki energii zielonej sprzedaje się również na rynkach wymiany transgranicznej. Tak więc innowacyjność energetyki opartej o źródła odnawialne daje wiele możliwości rozwoju dla kraju, który stwarza warunki do realizacji tego typu inwestycji. Kontrakty typu PPA są również wyznacznikiem rozwoju cywilizacyjnego dla krajów, które aktywnie walczą ze zmianami klimatu. Im więcej energii jest zapewnianej na podstawie tego typu umów w danym kraju, tym większa jest redukcja a emisji CO2 i tym bardziej dany kraj walczy ze zmianami spowodowanymi globalnym ociepleniem.

O Grupie VSB

VSB z główną siedzibą w Dreźnie należy do wiodących kompleksowych dostawców rozwiązań w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Główna działalność firmy koncentruje się na realizacji międzynarodowych projektów budowy parków wiatrowych i fotowoltaicznych oraz ich zarządzaniu, utrzymywaniu i serwisowaniu. Od 1996 r. Grupa VSB wybudowała ponad 450 elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej zainstalowanej mocy ok. 860 megawatów i ogólnej wartości inwestycji  w kwocie 1,3 miliarda euro . Koncern i powiązane z nim podmioty zatrudniają 300 pracowników w 15 oddziałach, w tym w Polsce.