Polska Spółka Gazownictwa (PSG) od lipca ubiegłego roku do tej pory podpisała ponad 240 listów intencyjnych dot. współpracy z gminami w sprawie gazyfikacji - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie prasowym.

"Ścisła współpraca PSG z samorządami to realizacja zarówno rządowej polityki zrównoważonego rozwoju, polegającej na likwidacji barier cywilizacyjnych, jak też nowej strategii Spółki na lata 2016-2022" - podkreślono w komunikacie prasowym. Działania prorozwojowe, zmierzające do rozbudowy systemu dystrybucyjnego, to jeden z głównych elementów nowej strategii Polskiej Spółki Gazownictwa. W najbliższych sześciu latach PSG planuje wydać ponad 11 miliardów złotych na przebudowę systemu gazownictwa w Polsce.

Najwięcej listów intencyjnych dot. współpracy z gminami w sprawie gazyfikacji podpisały Oddziały Zakłady Gazownicze w Warszawie – 67, Białymstoku – 51, Olsztynie – 23, Lublinie – 20 oraz we Wrocławiu – 18 listów.

Jak zaznaczono, podczas spotkań z samorządowcami, organizowanych przez poszczególne Oddziały Zakłady Gazownicze PSG w całym kraju, przedstawiana jest nowa struktura organizacyjna PSG jako Narodowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu, plany rozwoju sieci gazowej i możliwości gazyfikacji kolejnych gmin, zarówno poprzez budowę tradycyjnej sieci gazowej, jak i gazyfikację przy wykorzystaniu stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG.

"Dzięki temu ostatniemu, nowatorskiemu rozwiązaniu, możliwa jest gazyfikacja terenów, na których dotychczas nie było możliwości budowy i rozwoju tradycyjnej infrastruktury gazowej" - czytamy w informacji prasowej.

Dzięki stałym dostawom skroplonego gazu z gazoportu w Świnoujściu tzw. gazyfikacja wyspowa jest dla wielu gmin szansą na szybkie zyskanie dostępu do bezpiecznego i ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny.

To także - jak dodano w komunikacie - ogromny wpływ na rozwój gospodarczy oraz aktywizację lokalnych rynków pracy. "Dostęp do gazu przyciąga bowiem nowe inwestycje, a te z kolei wiążą się ze wzrostem zatrudnienia" - wyjaśniono.

Inną istotną kwestią jest walka z zanieczyszczeniami powietrza. PSG wskazało, że korzystanie z gazu jest szczególnie istotne dla gmin nastawionych na turystykę oraz w rejonach najbardziej zagrożonych smogiem, takich, jak Małopolska. Propozycje spółki spotykają się z zainteresowaniem samorządów, które deklarują pomoc podczas realizacji planowanych inwestycji, poczynając od wskazania terenów na budowę infrastruktury gazowniczej, a kończąc na deklarowanym szybkim trybie załatwienia formalności.