Emeryci mogą w 2017 roku liczyć na obniżkę wieku emerytalnego i gwarantowaną wysokość najniższego świadczenia w wysokości 1000 zł.

W przyszłym roku emerytów czeka kilka korzystnych zmian. 4 zmiany w emeryturach w 2017 roku>>

Obniżka wieku emerytalnego od 2017 roku. Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian będzie obniżka wieku emerytalnego, obiecywana przez Andrzeja Dudę jeszcze w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej, a której projekt do Sejmu trafił już w listopadzie 2016 roku.

Gigantyczne koszty obniżenia wieku emerytalnego. Moody's ostrzega Polskę>>

Obecnie wiek emerytalny wynosi 67 lat niezależnie od płci i jest podnoszony stopniowo - kobiety osiągnęłyby go w 2040 roku, a mężczyźni w 2020 roku. Natomiast uchwalona przez Sejm ustawa przewiduje obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn od 1 października 2017 roku.

Minimalnie 1000 zł dla emeryta. Wcześniej, od 1 marca emerytury zostaną zwaloryzowane o 0,73 proc. Minimalna gwarantowana podwyżka emerytury ma wynieść 10 zł.

Co więcej, minimalna wysokość emerytury zostanie podniesiona z 882,56 zł do 1000 zł, czyli ulegnie zwiększeniu o 117,44 zł.

Nowe kwoty wolne od zajęć dla emerytów w 2017 roku. Sejm zgodził się też na zmiany dla emerytów w wysokości kwot wolnych od egzekucji>>

Od marca 2017 roku kwota wolna od potrąceń ma wynosić 75 proc. najniższej emerytury lub renty (po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych), także w przypadku zbiegu egzekucji komorniczych. Zmiany te nie będą dotyczyć jednak świadczeń alimentacyjnych.

Ochrona przed zwolnieniem nadal przez cztery lata. Utrzymana zostanie także trwałość zatrudnienia dla osób, którym brakuje mniej niż czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, pod warunkiem, że z osiągnięciem tego wieku okres zatrudnienia będzie umożliwiał im uzyskanie prawa do emerytury. Kiedy już teraz można zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym, przeczytasz tutaj>>

Propozycje skrócenia okresu ochronnego zaproponowała strona pracodawców w związku z nowym system ulg mających zwiększyć zatrudnienie starszych pracowników, nad którym pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Więcej na ten temat czytaj tutaj>>

Pracodawca opłaca wszystkie składki za emeryta. Pracodawca chcieliby także zmian w zasadach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, a dokładnie likwidacji obowiązku opłacania składki rentowej.

Na razie jednak w 2017 roku nadal będą obowiązywać dotychczasowe przepisy, zgodnie z którymi za każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, w tym także emeryta, pracodawca musi opłacać wszystkie składki, zarówno na ubezpieczenie społeczne - czyli emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe - jak i na ubezpieczenie zdrowotne.

Jakie składki musi zapłacić pracodawca zatrudniając emeryta na zlecenie czy o dzieło, przeczytasz tutaj>>

Za osobę, która nabyła uprawnienia emerytalne nie trzeba tylko opłacać składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.