Rząd zamierza odebrać prawo do renty wypadkowej osobom, które pobierają emerytury. Takie rozwiązanie uderzy głównie w osoby, które zapadły na chorobę zawodową już po zakończeniu pracy.
Do końca stycznia przyszłego roku Rada Ministrów ma przygotować ostateczną wersję „Przeglądu systemu emerytalnego”. Wiele kontrowersji wzbudza zawarty w nim pomysł wprowadzenia reguły, że po osiągnięciu wieku emerytalnego nie byłoby możliwości uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.
– Ta propozycja jest elementem porządkowania systemu – przekonywała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska podczas posiedzenia zespołu ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego.