Wprowadzenie renty wdowiej będzie miało za zadanie poprawić sytuację materialną seniorów. Uprawnionych do świadczenia może być nawet 1,5 mln osób. Dziś Sejm zajął stanowisko dotyczące świadczenia.

Renta wdowia

Renta wdowia to świadczenie przeznaczone dla osób, które straciły małżonka. Aktualnie w Polsce wdowy i wdowcy mogą liczyć na rentę rodzinną, jednak aby ją otrzymać, należy spełnić określone warunki. Poza tym w przypadku zbiegu kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązuje zasada wypłaty jednego świadczenia. W związku z tym po śmierci małżonka osoba owdowiała może zachować swoją emeryturę albo z niej zrezygnować i wybrać rentę rodzinną po zmarłym.

W ostatnich latach pojawił się jednak pomysł wprowadzenia renty wdowiej jako dodatkowego świadczenia emerytalnego. Obywatelski projekt dotyczący specjalnego świadczenia dla wdów i wdowców powstał z inicjatywy ponad 20 organizacji, w tym Porozumienia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego oraz z udziałem Lewicy. Podpisało się pod nim ponad ponad 200 tys. obywateli.

Sejm jednogłośnie o rencie wdowiej

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny jednogłośnie poparła obywatelski projekt ustawy w sprawie renty wdowiej.

Zaproponowano w nim, by owdowiała osoba mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę po zmarłym małżonku + 50 proc. swojego świadczenia.

Kwota wypłat nie będzie mogła być jednak wyższa niż trzykrotność wartości przeciętnej emerytury w Polsce, co oznacza, że obecnie maksymalne nowe świadczenie dla wdowy lub wdowca wyniosłoby 9 815,52 zł brutto.

Szefowa MRiPS: Jest zielone światło dla renty wdowiej

Jak poinformowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny i polityki społecznej, na platformie X, teraz projekt trafi do drugiego czytania i następnie głosowania w Sejmie. – Renta wdowia to wsparcie dla seniorów, ale także ulga dla ich dzieci i wnuków, na barkach których często spoczywa dziś pomoc finansowa swym starszym rodzicom lub dziadkom – napisała szefowa MRiPS.