Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył coroczną waloryzację kont emerytalnych, uwzględniając zmiany ekonomiczne i inflację. Na swoim profilu PUE ZUS seniorzy mogą już sprawdzić stan zgromadzonego kapitału i prognozowane emerytury. Tegoroczna waloryzacja, wyższa niż w ubiegłym roku, oznacza znaczący wzrost składek i kapitału początkowego. Ile seniorzy dostaną emerytury?

Waloryzacja emerytur w czerwcu 2024 r. Jakie zmiany wprowadzono?

Proces waloryzacji emerytur przez ZUS zakończył się w czerwcu i objął wszystkie składki emerytalne: kapitał początkowy oraz środki na subkontach. Wartości te wzrosły odpowiednio o 14,87 i 9,91 proc., co przekłada się na wzrost przyszłych emerytur o 521,7 mld zł. Zaktualizowane informacje uwzględniają stan kont i subkont na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Trzeba pamiętać, że waloryzacja jest niezbędnym mechanizmem, który chroni zgromadzone środki przed utratą wartości nabywczej na skutek inflacji oraz innych czynników ekonomicznych. Kwoty zgromadzone na kontach i subkontach emerytalnych są podstawą do obliczenia wysokości emerytury w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Tegoroczna waloryzacja była jedną z najwyższych, co oznacza, że przyszłe emerytury będą lepiej odzwierciedlały realną wartość zgromadzonych składek.

Waloryzacja emerytur. Kto otrzymał informacje o stanie konta?

ZUS udostępnił informacje o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Zakład podał, że dokumenty te są dostępne dla 10,5 mln osób czyli osób które posiadają profil na PUE ZUS. W sumie ZUS wygenerował ponad 23,9 mln informacji za 2023 roku. Według danych Zakładu tegoroczna waloryzacja była jedną z najwyższych, również wyższa od ubiegłorocznej.

Każda osoba urodzona po 1948 roku, której ZUS nie ustalił jeszcze wysokości emerytury, a która posiada na swoim koncie choćby jedną składkę, otrzymała informacje o stanie konta. Ubezpieczeni, którzy w 2023 roku ukończyli 35 lat, znajdą dodatkowo symulację swojej hipotetycznej emerytury w czterech różnych wariantach.

Jak sprawdzić stan konta emerytalnego w ZUS?

Dane o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) pozwalają na śledzenie zgromadzonego kapitału oraz prognozowanie przyszłych świadczeń. Regularne sprawdzanie stanu konta i subkonta umożliwia ubezpieczonym lepsze planowanie finansowe na przyszłość i ewentualne decyzje dotyczące dodatkowych form oszczędzania na emeryturę. Dokumenty te można pobrać i przeanalizować na platformie PUE ZUS.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) umożliwia użytkownikom dostęp do różnorodnych funkcji związanych z obsługą ubezpieczeń społecznych. Dzięki niej można:

  • przeglądać dane zgromadzone w ZUS,
  • przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe,
  • składać wnioski i otrzymywać na nie odpowiedzi,
  • zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi od ZUS,
  • umawiać się na wizyty w jednostkach ZUS,
  • sprawdzać stan swojego konta emerytalnego.

Aby sprawdzić informacje o swoim koncie emerytalnym, należy zalogować się do PUE ZUS. Następnie:

- przejdź do zakładki „Ubezpieczony”.

- w menu po lewej stronie wybierz opcję „Informacja o stanie konta”.

W tym miejscu można zobaczyć szczegóły dotyczące wzrostu kwoty składek emerytalnych, kapitału początkowego oraz środków na subkoncie.

Co to jest subkonto w ZUS?

Subkonto to wydzielona część konta ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), prowadzona dla osób będących członkami otwartych funduszy emerytalnych (OFE) oraz dla tych, które po 31 stycznia 2014 roku nie zdecydowały się na zawarcie umowy z OFE. Środki zgromadzone na subkoncie podlegają podziałowi w przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa lub śmierci właściciela konta. Środki na subkoncie mogą być też wypłacone osobom wskazanym przez zmarłego albo spadkobiercom.