Czternaste emerytury będą wypłacone w 2024 r. we wrześniu, podobnie jak w 2023 r. Tak wynika z informacji zamieszczonej w planie prac legislacyjnych rządu.

Warunki nabywania prawa do czternastej emerytury oraz zasady jej wypłaty reguluje ustawa z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1407). Zgodnie z nią Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia w danym roku, mając na względzie możliwości techniczne i organizacyjne organów emerytalno-rentowych (ZUS, KRUS, zakłady emerytalno-rentowe służb mundurowych).

W ustawie zapisano, że czternastka w pełnej wysokości wynosi co najmniej kwotę najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. W przypadku osób ze świadczeniem podstawowym powyżej 2900 zł brutto działa zasada „złotówka za złotówkę”. Przepisy dają jednak możliwość określenia wyższej kwoty czternastej emerytury. Taką decyzję Rada Ministrów musi podjąć do 31 października danego roku. Kwotę tę określa się w drodze rozporządzenia. Na razie nie ma żadnej oficjalnej informacji, czy rząd zdecyduje się w tym roku na taki krok.

W 2023 r. czternastka wynosiła 2650 zł brutto dla osób, które pobierały świadczenia do 2900 zł brutto. Aby otrzymać czternastą emeryturę, nie trzeba składać żadnych wniosków. ©℗