Emerytura to forma zabezpieczenia społecznego, która ma na celu zapewnienie godnego życia po zakończeniu aktywności zawodowej. Jaka emerytura przysługuje po przepracowaniu 20 lat za tzw. najniższą krajową?

Emerytura ma na celu zapewnienie środków do życia osobom, które zakończyły swoją aktywność zawodową. Świadczenie to pozwala zapewnić regularne dochody osobom, które nie mogą już pracować i zarabiać na swoje utrzymanie, dzięki czemu seniorzy mogą utrzymać standard życia pomimo zakończenia aktywności zawodowej.

Świadczenie emerytalne pomaga pokryć podstawowe koszty życia, takie jak opłaty za mieszkanie, żywność, koszty opieki zdrowotnej czy zakupu leków, których koszt może znacząco wzrosnąć wraz z potrzebą większej opieki medycznej.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury zależy od wielu czynników, m.in. od okresów składkowych, czyli takich, w których pracownik odprowadzał składki na ubezpieczenie emerytalne, wysokości odprowadzanych składek, prognozowanej długości pobierania emerytury, wieku przejścia na emeryturę czy dodatkowych źródeł emerytalnych z programów oszczędzania, takich jak Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) czy Indywidualne Konta Emerytalne (IKE).

Jakie warunki trzeba spełnić, by przejść na emeryturę?

W Polsce ustawowy wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ważny jest także staż pracy. Wynosi on 20 lat dla kobiet i 25 lat mężczyzn. Osiągnięcie wieku emerytalnego i odpowiedniego stażu pracy to dwa główne warunki, które pozwalają przejść na emeryturę. Na jaką emeryturę można liczyć po 20 latach pracy za najniższą krajową?

Jaka emerytura przysługuje po 20 latach pracy?

Wysokość emerytury osoby, która zdecyduje się przejść na emeryturę po 20 latach pracy będzie się różnić w zależności od konkretnego przypadku, a także płci emeryta. Mężczyzna, który skończył 65. rok życia i przepracował 20 lat otrzyma emeryturę w wysokości proporcjonalnej do wartości składek zgromadzonych na swoim koncie emerytalnym. Nie przysługuje mu emerytura minimalna, ponieważ nie osiągnął wymaganego stażu pracy, czyli 25 lat.

Kobieta, która skończyła 60 lat i ma staż pracy 20 lat oraz w tym czasie pracowała za najniższą krajową prawdopodobnie otrzyma emeryturę minimalną, której wysokość w 2024 roku wynosi 1780,96 zł - podaje serwis Interia Kobieta.

Ile wynosi najniższa krajowa w 2024 roku?

Aktualnie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł brutto, czyli 3222 zł netto. Od 1 lipca 2024 roku kwota ta wzrośnie do 4300 zł brutto, czyli 3262 zł na rękę.