Podróżując po Europie, oprócz dowodu osobistego lub paszportu, powinniśmy mieć ze sobą jeszcze jeden dokument, który pozwoli nam czuć się bezpieczniej. Nie każdy o nim pamięta, a bez niego niepotrzebnie narażamy się na duże koszty. Mowa o karcie EKUZ, dzięki której nie tylko w krajach unijnych w razie potrzeby będziemy mieli zapewnioną bezpłatną opiekę medyczną. Jak długo jest ważna, w których krajach obowiązuje i jak ją wyrobić? Oto zbiór najważniejszych informacji.

Karta EKUZ. Gdzie można z niej skorzystać?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego warto mieć ze sobą, podczas pobytu w krajach należących do Unii Europejskiej, ale nie tylko. Daje ona bezpłatnej opieki medycznej również w państwach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Są to: Norwegia, Szwajcaria, Islandia i Liechtenstein. EKUZ działa także na terenie Wielkiej Brytanii. W pozostałych krajach Europy, takich jak Albania, Czarnogóra, Serbia, Macedonia Północna czy Turcja unijna karta nie obowiązuje. Nie skorzystamy z niej również na terenie Monako, San Marino i Watykanu. Co istotne jest ona ważna na hiszpańskich, portugalskich i francuskich terytoriach zamorskich, czyli np. na Majorce i Wyspach Kanaryjskich, na Maderze i na Azorach, oraz na Gwadelupie, Martynice, Gujanie Francuskiej.

Kto może skorzystać z karty EKUZ?

Karta EKUZ przysługuje osobom, które mają ubezpieczenie zdrowotne. Jej posiadacz ma prawo skorzystać z leczenia podczas zagranicznego wyjazdu turystycznego lub służbowego. Jest ważna tylko wraz z dowodem tożsamości.

Każdy członek rodziny musi posiadać swoją kartę, dzieci również. W tym przypadku jest ona ważna z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica. Raz wydana obowiązuje do ukończenia 18. roku życia.

Dla osób dorosłych karta EKUZ jest wydawana na:

- 3 lata - dla zatrudnionych na umowie o pracę lub prowadzących działalność gospodarczą

- 20 lat - dla emerytów

- 18 miesięcy - dla studentów, rencistów i osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny

- 6 miesięcy - dla osób zatrudnionych na umowie zlecenia, umowę agencyjnej lub innej umowie o świadczenie usług

Jak działa karta EKUZ?

Karta EKUZ daje prawo do wszystkich niezbędnych świadczeń zdrowotnych podczas pobytu za granicą. Nie obejmuje tylko leczenia planowanego. Posiadacz kartyma takie same uprawnienia do świadczeń medycznych jak mieszkańcy danego kraju. Oznacza to jednocześnie, żejeżeli w miejscu, do którego się wybieramy jakaś usługa nie jest refundowana, będziemy musieli za nią zapłacić. Ubezpieczenie najczęściej nie pokrywa kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem.Przykładowo we Francji podczas wizyty u lekarza trzeba zapłacić 30 proc. jego honorarium, natomiast w Austrii pokryć koszt wezwania karetki, z kolei w Niemczech odpłatność za dzień pobytu w szpitalu wynosi 10 euro. Można to sprawdzić przed wyjazdem na portalu pacjent.gov.pl

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Wniosek o kartę EKUZ można złożyć osobiście w oddziale NFZ lub wysłać wydrukowany i wypełniony formularz mailem albo pocztą. Jest on dostępny na stronie NFZ.

Można również złożyć wniosek przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP), a także logując się na Internetowym Koncie Pacjenta. Usługa dostępna jest także w aplikacji mojeIKP.

Składając wniosek osobiście otrzymamy kartę od ręki, w pozostałych przypadkach rozpatrywanie trwa do 5 dni, ale w sezonie wakacyjnym okres ten może się wydłużyć. Kartę można odebrać osobiście lub przez pełnomocnika albo otrzymać ją pocztą. Jak informuje NFZ, planowana jest zmiana plastikowej karty EKUZ na wersję cyfrową.