Emerytura honorowa to najwyższe obowiązujące w naszym kraju świadczenie – wynosi aż 6246,13 zł miesięcznie. By otrzymać emeryturę honorową niezbędne jest spełnienie jednego warunku. Komu przysługuje emerytura honorowa?

Emerytura honorowa od marca 2024 roku wzrosła o 705 zł w porównaniu do roku poprzedniego i obecnie wynosi 6246,13 zł. Świadczenie w tej wysokości przysługuje tylko jednemu rocznikowi. Która grupa seniorów może je otrzymać? Co trzeba zrobić, by otrzymać emeryturę honorową?

Emerytura honorowa. Komu przysługuje?

Dodatek do emerytury, jakim jest emerytura honorowa, podlega marcowej waloryzacji. Waloryzowana jest przez ten sam wskaźnik, co emerytura zasadnicza. W 2024 roku wskaźnik wyniósł 12,12 proc.

Wysokość emerytury honorowej jest więc ustalana każdego roku, a co za tym idzie - co roku przyznawana jest w innej wysokości. Raz przyznane świadczenie nie ulega jednak zmianie. Emerytura honorowa jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości.

Komu przysługuje emerytura honorowa? Emerytura honorowa to świadczenie, które jest swoistą formą docenienia długowieczności. Mogą otrzymać ją wyłącznie osoby urodzone 100 lat temu, a dokładniej te, które swoje setne urodziny obchodziły po 1 marca 2024 roku. Wysoki dodatek przysługuje więc wszystkim seniorom urodzonym po 1 marca 1924 roku.

Ilu Polaków dostaje emeryturę honorową?

Dodatek do emerytury trafia do niewielu osób. Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w drugiej połowie 2023 roku emeryturę honorową otrzymywało ok. 2850 Polaków. Większość beneficjentów stanowią kobiety - emeryturę honorową otrzymuje blisko 6 razy więcej kobiet niż mężczyzn.

Jak ubiegać się o emeryturę honorową?

Seniorzy, którzy pobierają emeryturę lub innego rodzaju wsparcie z ZUS-u lub KRUS-unie muszą składać dodatkowych wniosków, by otrzymać emeryturę honorową. W takim przypadku świadczenie przyznawane jest automatycznie.

Z kolei osoby, które nie pobierają świadczeń z ZUS-u ani KRUS-u, skończą 100 lat, powinny złożyć wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia. Może to być, np. akt urodzenia lub paszport.

Wypłata emerytury honorowej odbywa się wyłącznie na podstawie kryterium wiekowego. Nie ma w tym przypadku znaczenia wysokość otrzymywanej emerytury, ani nawet fakt jej otrzymywania. Emerytura zasadnicza nie jest bowiem warunkiem otrzymania emerytury honorowej.