Renta wdowia ma być wsparciem finansowym dla osób, które straciły małżonka. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem tego świadczenia. Sprawdź, na jakich zasadach będzie można ją otrzymać, ile wyniesie i od kiedy wejdzie w życie.

Według aktualnie obowiązujących przepisów, po śmierci współmałżonka osoba, która pobiera emeryturę lub rentę, może wybrać, czy woli pozostać przy wysokości swojego świadczenia, czy woli pobierać rentę rodzinną wynosząca 85% wysokości emerytury zmarłego współmałżonka. Najczęściej wdowy wybierają korzystniejsze dla siebie rozwiązanie. Rząd proponuje, by jeszcze polepszyć ich sytuację finansową i zapowiada wprowadzenie renty wdowiej.

Renta wdowia. Dla kogo?

Według statystyk to właśnie kobiety po śmierci małżonków znajdują się w trudniejszej sytuacji finansowej. Renta wdowia przeznaczona miałaby być dla osób, które straciły małżonka i znalazły się w trudnej sytuacji materialnej w wyniku tej straty. Jej głównym celem jest częściowe zrekompensowanie utraty dochodu po śmierci współmałżonka. Rentę wdowią będą mogły otrzymać osoby, które mają już ustalone prawo do renty lub emerytury z ZUS, KRUS oraz policyjnej i wojskowej.

Renta wdowia. Ile wyniesie?

Renta wdowia przewiduje dwie nowe opcje, dzięki którym emeryci zachowają znaczną część świadczenia po zmarłym. Po śmierci współmałżonka będzie można zdecydować, czy zostaje się przy swoim świadczeniu, czy przechodzi się na świadczenie zmarłego. Oznacza to, że renta rodzinna, która aktualnie wynosi 85% świadczenia zmarłego małżonka, będzie zwiększona do 100%. Ponadto rząd planuje wprowadzić wypłacanie dodatkowo 50% świadczenia, z którego wdowa zrezygnuje. Istotne jest to, że wdowie będzie przysługiwało prawo do wyboru najkorzystniejszej dla siebie opcji:

  • pozostanie przy wysokości swojego świadczenia i pobieranie dodatkowo 50% świadczenia zmarłego małżonka
  • pobieranie 100% świadczenia zmarłego współmałżonka i dodatkowo pobieranie 50% swojego świadczenia.

Warto podkreślić, że wysokość renty wdowiej nie będzie mogła przekroczyć wysokości trzykrotności przeciętnej emerytury w danym roku. Jeśli renta wdowia wejdzie w życie jeszcze w tym roku, to jej wysokość nie będzie mogła przekroczyć 10 tys. zł.

Renta wdowia. Od kiedy wypłaty?

Obecnie w Sejmie trwają prace nad tym projektem. Pierwsze czytanie nowej ustawy odbyło się w lutym tego roku. Projekt trafił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Wypłaty renty wdowiej rozpoczną się po zatwierdzeniu projektu ustawy przez rząd. Możliwe, że będzie to już w drugiej połowie 2024 roku.

Lewica zapowiada, że renta wdowia najprawdopodobniej będzie wypłacana w tzw. modelu kroczącym. Oznacza to, że wdowy nie otrzymają od razu pełnej wysokości świadczenia. W pierwszym okresie dodatek może być niższy, a po kilku miesiącach lub latach będzie wynosił docelowe 50%. Ważne jest, że w projekcie pojawił się zapis o tym, że renta wdowia będzie mogła działać wstecz.