Przeciętny polski senior co miesiąc nie otrzymuje zbyt wysokiej emerytury. Niektórzy mogą jednak liczyć na specjalne świadczenie, którego wysokość od 1 marca 2024 r. to ponad 6 tys. zł brutto. Dla kogo taka emerytura? Jakie warunki trzeba spełniać?

Choć pochodzący z woj. śląskiego rekordzista pobiera emeryturę w wysokości 43 tys. zł brutto, to według danych ZUS z początku 2024 r., przeciętna emerytura w Polsce wynosiła zaledwie ok. 3480 zł brutto. Szansą na większy budżet domowy dla pewnej, choć tylko wybranej części seniorów, jest emerytura honorowa.

Emerytura honorowa. Dla kogo?

To świadczenie wypłacane osobom, które ukończyły 100 lat, bez względu na staż pracy w przeszłości. Warto zaznaczyć, że wysokość emerytury honorowej jest wypłacana comiesięcznie w tej samej wysokości, do końca życia beneficjenta.

Przykładowo, seniorzy, którzy setny rok życia ukończą od marca 2024 r., otrzymywać będą co miesiąc 6246.13 zł brutto. Natomiast ci, którzy setne urodziny świętowali pomiędzy 1 marca 2023 r. a 1 marca 2024 r., otrzymują 5540.25 zł brutto.

Emerytura honorowa. Czy trzeba składać wniosek?

Jeśli emeryt pobiera comiesięczne świadczenie z ZUS bądź KRUS, to nie musi składać żadnego wniosku. Wypłata następuje wtedy automatycznie, kiedy senior osiągnie wiek 100 lat.

Z kolei stulatkowie, którzy nie pobierają z ZUS ani KRUS żadnego świadczenia, muszą złożyć wniosek o wypłatę emerytury honorowej.

Ile osób otrzymuje emeryturę honorową?

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do końca 2023 r. emeryturę honorową pobierało ok. 2900 osób. W stosunku do 2022 r. ta liczba wzrosła o ok. 200 osób.