NIE

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów do okresów nieskładkowych mających wpływ na wysokość kapitału początkowego są zaliczane urlop bezpłatny oraz przerwy w zatrudnieniu w razie nieudzielenia urlopu bezpłatnego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą. Ponieważ instytucja przyjmująca męża zainteresowanej nie jest obecnie wymieniona w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to okres ten nie będzie mieć wpływu na wysokość świadczenia.

Podstawa prawna

Art. 7 pkt 8, 15, 173–175 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.).