Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych mój mąż został służbowo wysłany na Daleki Wschód. Na miejscu był zatrudniony w jednej z prywatnych firm. Przez ten okres towarzyszyłam mężowi, bowiem mój pracodawca zgodził się udzielić mi urlopu bezpłatnego. W tamtym okresie takie przerwy były zaliczane do stażu emerytalnego. Czy obecnie cały ten okres zostanie doliczony do stażu?
NIE
Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów do okresów nieskładkowych mających wpływ na wysokość kapitału początkowego są zaliczane urlop bezpłatny oraz przerwy w zatrudnieniu w razie nieudzielenia urlopu bezpłatnego małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą. Ponieważ instytucja przyjmująca męża zainteresowanej nie jest obecnie wymieniona w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to okres ten nie będzie mieć wpływu na wysokość świadczenia.
Podstawa prawna
Art. 7 pkt 8, 15, 173–175 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.).