NIE

ZUS może uznać okresy, za które istniał obowiązek opłacenia składki na ZUS, na podstawie dokumentów. W szczególności są to okresy zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Oznacza to, że jeśli nasza czytelniczka przez dwa lata pracowała jako opiekunka do dziecka, zbierała owoce jako sezonowy pracownik rolny, a latem sprzedawała lody na plaży – i w żadnym miejscu nie podpisała umowy o pracę – to dokumenty pracownicze nigdy nie zostały sporządzone, a pracodawca nie odprowadzał składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli czytelniczka nie wie, czy za wskazane w pytaniu okresy pracy były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne, może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o potwierdzenie przebiegu ubezpieczenia oraz podstawy wymiaru składek. ZUS może wydać taki dokument za okresy od 1 stycznia 1990 r. pracownikom zakładów pracy, w których było zatrudnionych nie więcej niż 20 pracowników.

Podstawa prawna

Art. 5–7 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.).