W 1997 r. zakończyłam aktywność zawodową. Czy obecnie mogę wystąpić o przeliczenie emerytury z przyjęciem lat urlopu wychowawczego jako okresów składkowych?
NIE
Okres opieki nad dzieckiem (w tym również okres urlopu wychowawczego) nadal jest okresem nieskładkowym, ale poczynając od 1 maja 2015 r., przy ustalaniu kapitału początkowego obliczany jest z wykorzystaniem wskaźnika 1,3 proc. podstawy wymiaru, a nie – tak jak w przeszłości – wskaźnika 0,7 proc. Jednak nowe, korzystniejsze zasady uwzględnienia okresów opieki nad dzieckiem zostały ograniczone wyłącznie do osób mających ustalony kapitał początkowy lub prawo do emerytury liczonej na nowych zasadach. Nie przyznano natomiast takiego prawa osobom pobierającym świadczenia na podstawie starych zasad. Dla takich osób nieskładkowe okresy opieki nad dzieckiem nadal są więc uwzględniane wskaźnikiem 0,7 proc. podstawy wymiaru.