Jesteś osobą z niepełnosprawnością i poruszasz się na wózku inwalidzkim? W takim razie możesz starać się o dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego. Program “Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością jest realizowany przez PFRON, z myślą o niepełnosprawnych, którzy chcą być bardziej niezależni oraz aktywni społecznie i zawodowo.

1 marca ruszył trzeci już nabór wniosków w ramach tzw. programu samochodowego. Swobodny dostęp do pojazdu jest sposobem na likwidację barier transportowych, które uniemożliwiają niepełnosprawnym prowadzenie normalnego życia. Jak podaje PFRON, dofinansowanie może być wykorzystane na zakup nowego lub używanego pojazdu, po spełnieniu określonych warunków.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Ta forma wsparcia przysługuje wyłącznie osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, inne orzeczenie traktowane na równi lub orzeczenie o niepełnosprawności, w którym wskazano na konieczność stałej lub okresowej opieki z uwagi na ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji. Osoby te muszą poruszać się na wózku inwalidzkim.

Aby uzyskać dofinansowanie, konieczne jest też złożenie oświadczenia, że beneficjent nie sprzeda pojazdu w ciągu 60 miesięcy od dnia otrzymania środków na jego zakup. Kryterium uniemożliwiającym otrzymanie wsparcia jest przebywanie w domu pomocy społecznej, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Dofinansowania nie otrzymają również niepełnosprawni przebywający w zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym lub schronisku dla nieletnich.

Z możliwości otrzymania dofinansowania są też wykluczone osoby, które:

 • są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka do samochodu,
 • mają długi wobec PFRON-u,
 • źle wypełnią wniosek,
 • nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Na co można przeznaczyć środki z programu?

Beneficjent może wykorzystać środki na pokrycie części kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego. Pod tym określeniem kryje się pojazd, który jest technicznie dostosowany do potrzeb kierowcy z niepełnosprawnością lub do potrzeb pasażera z niepełnosprawnością ruchową. Co istotne, samochód musi umożliwiać zajęcie miejsca pasażera lub kierowcy bez konieczności opuszczania wódka inwalidzkiego.

Kupiony pojazd może być nowy lub używany. W drugim przypadku obowiązują jednak dodatkowe warunki.

 • Samochód używany nie może być starszy niż 6 lat.
 • Sprzedawca musi wystawić dokument potwierdzający 12-miesięczna gwarancję na pojazd. W przypadku nowych aut, wymagana jest 24-miesięczna gwarancja.
 • Pojazd musi być dopuszczony do ruchu drogowego na dzień wystawienia faktury o płatność końcową.
 • Samochód dostosowany musi być zakupiony od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (dział 45 PKD).

Ile wynosi dofinansowanie?

Wysokość dofinansowania różni się w zależności od tego, czy samochód będzie wykorzystywany przez niepełnosprawnego kierowcę, czy pasażera. Jak wygląda to w pierwszym przypadku?

Kupno samochodu dostosowanego, który będzie prowadzony przez niepełnosprawnego kierowcę zostanie dofinansowane w wysokości:

 • 80 proc. - do kwoty 150 tys. zł.
 • 50 proc. - nadwyżka ponad kwotę od 150 do 250 tys. zł.
 • 30 proc. - nadwyżka ponad kwotę od 250 do 300 tys. zł.
 • 0 proc. - nadwyżka ponad kwotę 300 tys. zł.

Oznacza to, że osoba, która kupi samochód za 300 tys. zł, otrzyma 185 tys. zł dofinansowania. W tym 80 proc. kwoty 150 tys. zł (czyli 120 tys. zł), 50 proc. nadwyżki ponad kwotę od 150 do 250 tys. zł. (czyli 50 tys. zł) oraz 30 proc. nadwyżki ponad kwotę od 250 do 300 tys. zł (czyli 15 tys. zł).

Ile może otrzymać osoba niepełnosprawna, które będzie korzystać z samochodu jako pasażer?

 • 85 proc. - do kwoty 130 tys. zł.
 • 50 proc. - nadwyżka ponad kwotę od 130 do 200 tys. zł.
 • 30 proc. - nadwyżka ponad kwotę od 200 do 230 tys. zł.
 • 0 proc. - nadwyżka ponad kwotę 230 tys. zł.

Podczas składania wniosku, system automatycznie wyliczy kwotę wsparcia.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez System Obsługi Wsparcia. Konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Do wniosku trzeba dołączyć zeskanowane orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie od lekarza, ważne prawo jazdy kat. B, jeśli niepełnosprawny będzie kierowcą oraz informację o przewidywanej cenie dostosowanego samochodu osobowego.

Pierwszy w tym roku nabór potrwa do 31 marca. Wnioski są rozpatrywane w terminie 45 dni od zakończenia naboru. Następnie zostanie opublikowana lista rankingowa wniosków. W przypadku osób, które mają taką samą liczbę punktów, zadecyduje kolejność złożenia wniosków. W dalszej kolejności beneficjenci podpisują umowę z PFRON-em. Jest ona ważna przez 15 miesięcy od podpisania, co oznacza, że niepełnosprawny ma tyle czasu na zakup samochodu. Po zakupie, musi rozliczyć się z PFRON-em, przedstawiając fakturę końcową oraz protokół odbioru samochodu. Dopiero wtedy dofinansowanie zostanie przelane na rachunek sprzedawcy.

Szczegółowe informacje na temat programu “Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością można znaleźć na stronie PFRON-u.