Od 1 marca wzrosły nie tylko emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podwyżki obejmują również różnorodne dodatki do podstawowych świadczeń. O wskaźnik waloryzacji wzrósł między innymi ryczałt energetyczny. Kto ma prawo ubiegać się o ten dodatek oraz jaką kwotę można otrzymać z ZUS?

ZUS oferuje nie tylko emerytury i renty, ale także szereg dodatkowych świadczeń, które mogą pomóc w poprawie sytuacji finansowej. Jednym z takich świadczeń jest ryczałt energetyczny, który może być szczególnie pomocny dla osób starszych. Seniorzy mogą otrzymać dodatkowe 299 złotych miesięcznie w ramach tego wsparcia. Wystarczy złożyć prosty wniosek.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Ryczałt energetyczny jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ma on pomóc w obniżeniu kosztów związanych z opłatami za zużycie energii elektrycznej, gazu oraz ciepła do użytku domowego. Prawo do tego dodatku przysługuje:

  • Osobom będącym kombatantami,
  • Żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy są przymusowo zatrudniani, na przykład w kopalniach węgla lub kamieniołomach,
  • Wdowom i wdowcom posiadającym emeryturę lub rentę po kombatantach,
  • Emerytkom lub rencistkom będącym wdowami po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Kwota ryczałtu energetycznego

Ryczałt energetyczny jest corocznie waloryzowany w marcu - analogicznie do emerytur i rent. W okresie od 1 marca 2024 do 28 lutego 2025 jego wysokość wynosi 299,82 złotych miesięcznie. Środki te są przekazywane wraz z podstawowym świadczeniem emerytalnym seniorom, którzy są do niego uprawnieni i złożyli stosowny wniosek o jego wypłatę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o ryczałt energetyczny

Wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w każdym momencie w siedzibie ZUS. Należy wypełnić formularz ZUS-ERK, który dostępny jest w placówkach oraz na oficjalnej stronie internetowej instytucji, www.zus.pl. Do wniosku należy dołączyć:

  • Decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji, w przypadku osób poszkodowanych przez działania wojenne lub represje.
  • Decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, potwierdzającą status członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców.
  • Zaświadczenie wydane przez Wojskową Komendę Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej, w przypadku osób poddanych przymusowej służbie wojskowej.
  • Zaświadczenie właściwego organu wojskowego, w przypadku wdów po osobach przymusowo zatrudnionych w wojsku.