Rodzinne ogródki działkowe cieszą się w ostatnim czasie dużą popularnością. Aby móc w spokoju cieszyć się ich urokami, warto wiedzieć, jakie mamy prawa i obowiązki jako działkowcy. Wiele pytań powstaje w związku z tematem wycinki drzew i krzewów. Sprawdzamy, w jakich sytuacjach ich usuwanie jest możliwe bez zezwolenia, a kiedy jego uzyskanie staje się wymagane przez prawo.

Rodzinne ogródki działkowe: Wycinka drzew i krzewów bez zezwolenia

Rodzinne ogródki działkowe stały się w ostatnich latach dla wielu osób wyjątkowo pożądanymi miejscami. Największy wpływ na wzrost ich popularności miała pandemia, w czasie której nawet niewielki kawałek własnej działki okazywał się jedyną możliwością wyjścia na zewnątrz. Jeszcze kilka lat temu większość działkowców stanowiły osoby starsze, które swój wolny czas poświęcały na pielęgnowanie ogródka oraz uprawę warzyw i owoców. Dzisiaj ogródki działkowe coraz częściej posiadają ludzie młodzi, którzy chętnie z całymi rodzinami spędzają na nich czas wolny od pracy.

Jednak zarówno doświadczeni działkowcy, jak i osoby, które swoją przygodę z uprawą ogródka rozpoczęły dopiero niedawno, często nie wiedzą jakie dokładnie są ich prawa i obowiązki z tytułu posiadania działki. Jedną z kwestii, która budzi dosyć dużo wątpliwości, jest wycinka drzew i krzewów, które znajdują się na terenie ogródka działkowego. Jakie istnieją ograniczenia w tym zakresie? Czy działkowcy mogą samodzielnie decydować o każdej wycince?

Wycinkę drzew i krzewów znajdujących się na terenie rodzinnych ogródków działkowych regulują dwie ustawy. Pierwsza z nich to ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, której ostatnia nowelizacja weszła w życie 19 września 2020 roku. Natomiast druga to ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,ostatnio nowelizowana 1 stycznia 2024 roku.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych usunięcie drzew lub krzewów z terenuogólnego lub działki na terenie ROD następuje na zasadach, które określa ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku.

Z kolei art. 16 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych mówi o tym, że zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, które znajdują się na terenie ROD, zależne jest od tego, gdzie są umiejscowione. Jeżeli rosną na terenie ogólnym, wówczas zezwolenie wydawane jest na wniosek stowarzyszenia ogrodowego. Natomiast w przypadku, kiedy znajdują się na konkretnej działce, o ich usunięcie wnioskować musi działkowiec. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych to działkowiec jest właścicielem znajdujących się na działce nasadzeń, urządzeń i obiektów wykonanych lub nabytych z własnych środków finansowych.

Rodzinne ogrody działkowe a ustawa o ochronie przyrody

Wszyscy działkowcy powinni mieć świadomość tego, że o usunięciu wielu drzew i krzewów znajdujących się na terenie ich ogródków mogą decydować samodzielnie, a za wycinkę nie grożą im kary. O tym, jakie drzewa i krzewy można usuwać bez zezwolenia mówi z art. 83f ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Zgodnie z nim nie jest potrzebne zezwolenie, aby wyciąć drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – dla topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego;
  • 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego,
  • 50 cm – dla pozostałych gatunków drzew.

Ponadto na podstawie wspomnianej ustawy działkowiec na terenie swojego ogródka może bez zezwolenia usunąć:

  • krzew lub krzewy, które rosną w skupisku o powierzchni do 25 m2;
  • krzewy pełniące funkcje ozdobne;
  • drzewa i krzewy owocowe, które można usuwać bez zezwolenia niezależnie od ich wymiarów czy wieku.

Jeżeli drzewo lub krzew nie zaliczają się do żadnej z wyżej wspomnianych grup, wówczas aby je usunąć, należy najpierw uzyskać zezwolenie od właściwego organu administracji publicznej, a więc wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Za wykonanie takiej wycinki bez zezwolenia grożą kary.