Dzięki kwietniowej uchwale Sądu Najwyższego nauczyciele zatrudnieni na czas określony mają większe szanse na otrzymanie świadczenia kompensacyjnego. Do tej pory był z tym problem z powodu stanowiska ZUS.
Nauczyciele mają kilka możliwości nabycia wcześniejszych uprawnień emerytalnych. Oprócz emerytury nauczycielskiej, czyli tej przyznawanej bez względu na wiek (na podstawie pragmatyki regulującej ich status zawodowy), wcześniejszej emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnym charakterze albo emerytury pomostowej, mogą też uzyskać prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Prawo do niego nabywają ci, którzy oprócz spełnienia innych wymagań ustawowych rozwiązali stosunek pracy w placówce oświatowej z własnej inicjatywy.

Polecany produkt: Prawo pracy 2016 >>>