Od 1 stycznia 2017 r. nauczyciele praktycznej nauki zawodu będą mogli przechodzić na świadczenia kompensacyjne.Senat przygotował projekt nowelizacji ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800 ze zm.). Powodem zajęcia się sprawą była petycja (P-IX-12/16). Została ona wniesiona przez Radę Pedagogiczną Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie. Zainteresowani postulowali włączenie nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w takich centrach – uczących fachu np. przyszłych cukierników, stolarzy czy elektryków – do grona osób uprawnionych do otrzymywania świadczenia kompensacyjnego.