Od 1 marca 2024 roku wzrosną limity dodatkowego przychodu dla pracujących rencistów i wcześniejszych emerytów. Seniorzy będą mogli więcej dorobić bez obawy o zmniejszenie lub utratę świadczenia wypłacanego przez ZUS. Ile wyniosą limity dorabiania do świadczeń? Kogo dotyczą?

ZUS: Od 1 marca wzrosną limity dorabiania do świadczeń

21 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych w poście na swoim profilu w serwisie X przypomniał, że od 1 marca wzrosną limity przy dorabianiu do renty i wcześniejszej emerytury.

Osoby pobierające rentę i wcześniejszą emeryturę mają prawo dorabiać do swojego świadczenia. Obowiązują ich jednak konkretne limity w osiągniętych z tego tytułu przychodach, po przekroczeniu których ich świadczenie z ZUS-u może zostać zmniejszone, a nawet zawieszone. Zmniejszenie wysokości renty lub wcześniejszej emerytury nastąpi w sytuacji, kiedy dodatkowy przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast w przypadku, gdy dodatkowy przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ZUS może zawiesić wypłacanie świadczenia.

Ile wyniosą limity dorabiania do świadczeń?

Od 1 marca 2024 roku limity dodatkowego przychodu dla pracujących rencistów i wcześniejszych emerytów ulegną zmianie. Dzieje się tak co trzy miesiące i jest uzależnione od podanego przez Główny Urząd Statystyczny aktualnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Od początku marca limity te wzrosną. Przekroczenie kwoty 5278,30 zł (brutto) będzie skutkowało zmniejszeniem świadczenia pobieranego z ZUS-u. Natomiast jego całkowite zawieszenie nastąpi, kiedy rencista lub wcześniejszy emeryt osiągnie dodatkowy przychód powyżej 9802,50 zł (brutto). Limity te obowiązywać będą do końca maja 2024 roku.

Wspomniane wyżej limity zastąpią te obowiązujące od 1 grudnia 2023 roku do 29 lutego 2024 roku i wynoszące odpowiednio 5036,50 zł (brutto) i 9353,50 zł (brutto).Oznacza to, że od 1 marca 2024 roku renciści i wcześniejsi emeryci będą mogli dodatkowo zarabiać nieco ponad 240 zł więcej bez konieczności utraty części świadczenia z ZUS-u. Natomiast próg, po którym ZUS będzie mógł całkowicie zawiesić świadczenie wzrośnie o niemal 450 zł.

O ile może zostać zmniejszone świadczenie?

Jeśli od 1 marca 2024 roku rencista lub wcześniejszy emeryt uzyska dodatkowy przychód w kwocie wyższej niż 5278,30 zł (brutto), jego świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia. Nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, która od 1 marca 2024 roku wynosić będzie:

  • 890,63 zł – w przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 668,01 zł – w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 757,08 zł – w przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby.

Kogo nie dotyczą limity dodatkowych przychodów?

Wspomniane limity dodatkowych przychodów nie dotyczą emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, wynoszący w przypadku kobiet 60 lat, natomiast w przypadku mężczyzn – 65 lat. Istnieje jednak jeden wyjątek. Są to osoby pobierające emeryturę podwyższoną przez ZUS do świadczenia minimalnego, które od 1 marca 2024 roku wynosić będzie 1780, 96 zł (brutto). W takiej sytuacji jeśli przychód osiągnięty z pracy dodatkowej przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, świadczenie będzie wypłacane bez wspomnianej dopłaty do minimum.

Limity dorabiania do świadczeń nie dotyczą ponadto osób pobierających renty rodzinne, renty dla inwalidów wojennych i renty dla inwalidów wojskowych. Ponadto nie podlegają im osoby, które pobierają rentę rodzinną, której wysokość jest korzystniejsza od kwoty ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.