Świadczenie honorowe wynosi obecnie - do końca lutego 2024 roku - 5540,25 zł brutto. Od 1 marca 2024 roku jego wysokość wzrośnie o 705,88 zł i osiągnie wartość 6246,13 zł brutto miesięcznie. Świadczenie w nowej kwocie dostaną jednak tylko seniorzy z konkretnego rocznika. Komu przysługuje świadczenie honorowe?

Raz przyznana wysokość świadczenia honorowego nie ulega zmianie. "Dodatkowa emerytura" jest wypłacana do końca życia.

Świadczenie honorowe dla osób w wieku 100 lat i starszych

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 roku przeciętna długość życia mężczyzn w Polsce wynosiła 71,8 lat, a kobiet - 79,7 lat. Osób, które ukończyły 100 lat żyło w Polsce w 2021 roku około 2200. Obecnie w Polsce blisko 2600 osób ma więcej niż 100 lat. To właśnie te osoby mają prawo do honorowej emerytury. Nie ma na nie wpływu pobieranie innych świadczeń. Wymagane jest natomiast posiadanie polskiego obywatelstwa.

Jak otrzymać dodatkową emeryturę dla stulatka?

By otrzymać świadczenie honorowe należy ukończyć 100 lat. Nie trzeba składać żadnych wniosków, ponieważ świadczenie jest przyznawane automatycznie. Co więcej, wypłata środków jest niezależna od wypłacanej emerytury i dodatków przysługujących z innych tytułów.

Świadczenie honorowe może wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Świadczenie to otrzymują również osoby, które nie przepracowały w swoim życiu nawet jednego dnia, a więc osoby, które nie pobierają emerytury ani renty. W tym jednak przypadku "dodatek dla stulatków" będzie wypłacony dopiero po złożeniu wniosku, ponieważ osoby te nie znajdują się w systemie ZUS. Do wniosku konieczne jest załączenie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia.

Ile wynosie świadczenie honorowe? Nowa kwota dla jednego rocznika

Wysokość "dodatkowej emerytury" jest różna w poszczególnych latach. Uzależniona jest bowiem od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin świadczeniobiorcy. Kwota bazowa wynosi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok i jest pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne.

Do końca lutego 2024 roku wynosi ona 5540,25 zł brutto. Od i marca 2024 roku wyniesie 6246,13 zł brutto miesięcznie, co stanowi wzrost o 705,88 zł brutto. Kwotę w nowej wysokości dostaną seniorzy urodzeni po 1 marca 1924 roku.

Czytaj też: Kalendarz waloryzacji emerytur. Kto podwyżkę dostanie już jutro w piątek 1.0.3.2024 a kto na koniec marca, komu ZUS przyspieszy wypłatę