W Polsce dostępne jest świadczenie wynoszące miesięcznie aktualnie ponad 5500 zł. Otrzymać go mogą nieliczni, gdyż warunkiem jego uzyskania jest ukończenie 100. roku życia. Rząd szykuje zmiany w emeryturze honorowej. Co będą obejmowały?

Na czym polega emerytura honorowa?

Emerytura honorowa czy też świadczenie honorowe to specjalne świadczenie przyznawane osobom, które ukończyły 100 lat. Jest ono wypłacane od przeszło 50 lat, dokładnie od 1972 roku.

Aktualnie wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ma stanowić pewnego rodzaju zabezpieczenie, ponieważ koszty życia rosną w dość szybkim tempie.

Nie ma znaczenia, czy świadczeniobiorca pobiera emeryturę lub rentę, ponieważ do otrzymania emerytury honorowej uprawniają dwa warunki: posiadanie polskiego obywatelstwa oraz osiągnięcie 100. roku życia.

Ile wynosi emerytura honorowa?

Emerytura honorowa jest wypłacana w tej samej wysokości do końca życia osoby starszej, nie jest więc waloryzowana. Jednak ustalana jest corocznie "kwota bazowa", która jest waloryzowana każdego marca. Świadczeniobiorca otrzymuje świadczenie w takiej wysokości, która obowiązuje w dniu jego urodzin.

Stulatkowie, którzy urodziny obchodzą do końca lutego 2024 roku, otrzymają emeryturę honorową w wysokości 5540,25 zł brutto. Od marca należy spodziewać się podwyżki (jednak tylko dla osób, które urodziły się przed jej datą).

Zmiany w przyznawaniu świadczenia honorowego?

Jak wspominaliśmy, świadczenie honorowe jest wypłacane od 1972 roku i od tamtego czasu przyznawane było nie na mocy ustawy, a na zasadzie świadczenia w drodze wyjątku na podstawie decyzji prezesa ZUS-u. Dlatego też rząd zapowiada zmiany w tym zakresie – wprowadzenie ustawy regulującej emeryturę honorową. Prace nad nią mają rozpocząć się w drugim kwartale 2024 roku.

Dzięki ustawie świadczenie to zostanie unormowane prawnie, a seniorzy będą je otrzymywać z mocy prawa. Przygotowuje ją Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z ministrą Agnieszką Dziemianowicz-Bąk na czele.

Wprowadzone zmiany mają być niewielkie. Świadczenie honorowe nadal będą otrzymywać stulatkowie, którzy mają obywatelstwo polskie. Emerytura ta będzie obciążona podatkiem, pobierana będzie od niego także składka zdrowotna.

Według nowych przepisów przewiduje się, że świadczenie będzie wypłacać ten sam organ, który wypłaca seniorowi emeryturę lub rentę, czyli ZUS, KRUS, wojskowy organ emerytalny czy organ emerytalny właściwy dla funkcjonariuszy oraz członków ich rodzin.

Czy trzeba składać wniosek?

Osoby starsze, które ukończą 100. rok życia, mają obywatelstwo polskie i prawo do świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym, otrzymują świadczenie honorowe "z urzędu", nie musząc o nie wnioskować.

Jeżeli jednak taka osoba nie pobierała żadnych świadczeń emerytalno-rentowych, musisz złożyć wniosek o przyznanie emerytury honorowej.

Ile osób otrzymuje emeryturę honorową?

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do końca 2023 roku emeryturę honorową pobierało ok. 2900 osób. Liczba ta jednak rośnie z roku na rok.