Kiedy emeryt umiera, to uprawniony członek rodziny ma prawo złożyć wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia. O co dokładnie chodzi? Spieszymy z wyjaśnieniami. Trzeba dopełnić kilku formalności i zmieścić się w terminie.

Emerytura po zmarłym. Co to jest niezrealizowane świadczenie?

Jeżeli emeryt zmarł w miesiącu, w którym nie otrzymał jeszcze emerytury, to na wniosek rodziny może zostać wypłacone tzw. niezrealizowane świadczenie.

– Często klienci nas dopytują, czy takie świadczenie przysługuje za cały miesiąc, czy tylko za te dni w miesiącu, przed zgonem. Wówczas odpowiadamy, że świadczenie należy się za dany miesiąc, w którym nastąpił zgon. Przykładowo, jeśli zgon nastąpił 5 listopada, a termin wypłaty emerytury lub renty ustalony był na 25 listopada, to bliskim należy się za listopad tzw. niezrealizowane świadczenie, oczywiście po spełnieniu warunków i złożeniu odpowiedniego wniosku do ZUSwyjaśniła Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Komu przysługuje emerytura po zmarłym?

W pierwszej kolejności małżonkowi zmarłego lub jego dzieciom (jeżeli prowadziły z nim wspólne gospodarstwo domowe). W drugiej kolejności są małżonkowie i dzieci, z którym zmarły nie prowadził gospodarstwa domowego. W trzeciej kolejności inni członkowie rodziny, którzy utrzymywali zmarłą osobę. W tym gronie mogą znaleźć się m.in. rodzeństwo, rodzice, macocha lub ojczym.

Emerytura po zmarłym. Jakie dokumenty niezbędne?

Wniosek ENS, w placówce ZUS bądź internetowo. Dodatkowo potrzebny będzie odpis aktu zgonu. Jeżeli zmarły był w związku małżeńskim, to przyda się też akt zawarcia małżeństwa. W przypadku posiadania dzieci – odpisy aktów urodzenia. Warto też przedstawić dowody potwierdzające prowadzenie ze zmarłym wspólnego gospodarstwa domowego bądź uwiarygodnić kwestię utrzymywania zmarłego przed jego śmiercią.

W jakim terminie złożyć wniosek do ZUS?

Przed upływem 12 miesięcy od dnia śmierci. Po tym terminie nie będzie możliwa wypłata, nawet jeśli przygotujemy szereg odpowiednich dokumentów. Termin ten wyjątkowo może być wydłużony, w sytuacji, kiedy złożono wniosek o dalsze prowadzenie postępowania w tej sprawie.