Babciowe ma być kolejnym wsparciem dla rodzin przy opiece nad dzieckiem. Znamy przybliżony termin wypłaty świadczenia przez ZUS i jego miesięczną wysokość. Komu będzie przysługiwać babciowe i jakie warunki należy spełnić, by otrzymać świadczenie?

Babciowe to jeden z elementów kampanii KO, ale wymaga wcześniejszej reformy systemu podatkowego, więc na jego realizację trzeba będzie chwilę poczekać.

Babciowe, co to takiego?

Według zapewnień Donald Tuska Babciowe ma być świadczeniem skierowanym do rodziców, z priorytetem dla matek - wspierającym ich powrót do życia zawodowego po okresie macierzyńskim lub urlopie rodzicielskim.

Babciowe ma być uzupełnieniem programu Rodzina 500+, dotyczącym jednak tylko rodzin z dzieckiem poniżej trzeciego roku życia, w których matka chce wrócić do aktywności zawodowej lub nawet podjąć pierwszą pracę.

Babciowe w założeniu przewiduje, że babcia będzie opiekować się małym dzieckiem, na co przeznaczone będą kwoty z zasiłku, a matka będzie mogła powrócić do pracy, co pozwoli jej na zarobienie takiej sumy, aby rodzina mogła sobie pozwolić na zakup lub wynajem własnego mieszkania. To z kolei przyspieszy myślenie o kolejnym dziecku w młodej rodzinie.

Mimo, że nazwa babciowe sugeruje, że opieka nad dzieckiem powinna pozostać w rodzinie, decyzja o wykorzystaniu tych środków należy do matki. Mogą one być przeznaczone na opiekę w żłobku lub zatrudnienie niani.

Babciowe. Jakie są zasady otrzymania świadczenia?

Aby otrzymać babciowe, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Pierwszym jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Dodatkowo, dochody muszą być co najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia krajowego.

Warunki babciowego:
-dziecko w wieku do ukończenia 36 miesięcy
-praca o dochodach brutto równych najniższej krajowej (4 242 zł od stycznia 2024 r.)

Babciowe. Jak kwota?

Babciowe ma być świadczeniem, dodatkiem wypłacanym przez ZUS co miesiąc, w wysokości 1500 złotych.

Babciowe. Przez jaki okres wypłacane ma być świadczenie?

Z planów kolacji wynika, że babciowe będzie świadczeniem ograniczonym. Ma być wypłacane, do czasu gdy dziecko skończy 3 latka.

Babciowe. Od kiedy?

Babciowe ma pojawić się razem z nowym systemem podatkowym - będzie częścią dużej reformy tak, jak podniesienie kwoty wolnej od podatku. Podniesienie jej do 60 tys. zł, ma być realne dopiero w 2025 r. wtedy też jest szansa na babciowe.