Od początku przyszłego roku nie będzie już przyznawany specjalny zasiłek opiekuńczy. Do tej pory wypłacany był raz w miesiącu w kwocie 620 złotych. Wszyscy, którzy uzyskają prawo do korzystania z tej pomocy do końca 2023 roku, będą mogli też korzystać z niego w roku następnym. Co trzeba zrobić, aby go uzyskać?.

Od 1 stycznia 2024 uchylony zostaje art. 16 Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Regulował on zasady nabywania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Istnieją jednak przypadki, że będzie on mógł być przyznawany również po nowym roku. Co należy zrobić, aby zachować prawo do tego świadczenia?

Wszyscy, którzy chcieliby zachować prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w 2024 roku, muszą (z powodzeniem) ubiegać się o jego przyznanie do końca roku. Będzie on przyznawany tym osobom również w roku kolejnym na zasadzie zachowania praw nabytych.

Nowe orzeczenia dla osób niepełnosprawnych

Możliwość taka istnieje u osób niepełnosprawnych, którym zostanie wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Ważne, żeby było ono kontynuacją poprzedniego. Wtedy też należy złożyć nowy wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy.

Warunki i kryteria

Specjalny zasiłek opiekuńczy to wsparcie w kwocie 620 złotych, które przyznawane jest od 1 stycznia 2013 roku. Jest on wypłacany osobom, które mają zasądzony obowiązek alimentacyjny i małżonkom, gdy – nie podejmują zatrudnienia lub rezygnują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, której celem jest sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną o wysokim stopniu niepełnosprawności lub legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki,
  • pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  • konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy ma również ograniczenia dochodowe. Zostaje przyznany rodzinom, w których łączny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 złotych netto