W drugiej edycji naszego rankingu na podium znalazły się TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Warta i PZU. Gali towarzyszyła dyskusja o przyszłości sektora oraz wyzwaniach, z jakimi się mierzy.

Uroczystość wręczenia nagród najlepszym ubezpieczycielom odbyła się 28 września w Warszawie. Firmy zostały nagrodzone na podstawie wyników finansowych oraz wskaźników obrazujących skalę prowadzonego biznesu, bezpieczeństwo oraz rentowność.

Laureaci odebrali statuetki zwycięzców w czterech kategoriach: klasyfikacji generalnej, a także ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń majątkowych oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.

Grono zwycięzców

W klasyfikacji generalnej zwyciężyło Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW), zdobywając 87 pkt.

– Jesteśmy zaszczyceni otrzymaną nagrodą za pierwsze miejsce. Siedem lat temu, kiedy zaczynaliśmy nasz projekt, mało kto wierzył w sukces tego przedsięwzięcia, ale ciężką pracą doszliśmy do miejsca, w którym dziś jesteśmy – mówił Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW PZUW, dodając, że jest szczególnie dumny ze zwrotu dla członków 1,6 mln zł za 2022 r.

Drugie miejsce zajęło Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA (86 pkt), a trzecie – Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (84 pkt).

W kategorii ubezpieczeń na życie wygrał Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA z wynikiem 86 pkt. Drugie miejsce ex aequo zajęły dwie firmy: Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA oraz Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., zdobywając po 80 pkt. Na trzecim miejscu znalazło się Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.

Spośród firm oferujących ubezpieczenia majątkowe najlepszy wynik osiągnęła TUiR Warta (88 pkt). Na drugim miejscu znalazł się PZU SA (87 pkt), a na trzecim – Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z wynikiem 84 pkt.

– Dziękujemy za nagrodę, ponieważ jest to dla nas dowód docenienia naszego skupienia na kliencie i osiąganych dzięki temu wynikach – powiedział Marek Gołębiewski, członek zarządu Wiener TU SA Vienna Insurance Group.

Wśród towarzystw ubezpieczeń wzajemnych najlepszy okazał się TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (89 pkt). Drugie miejsce zajęły AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (80 pkt), a trzecie przypadło Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM z wynikiem 75 pkt.

W rankingu Dziennika Gazety Prawnej ubezpieczyciele mogli zdobyć maksymalnie 100 pkt. Punktacja w klasyfikacji ogólnej jest średnią wyników wyliczonych na podstawie wskaźników obrazujących skalę prowadzonego biznesu, bezpieczeństwo i rentowność. Dla każdego z wziętych pod uwagę parametrów zakłady zostały uszeregowane, począwszy od najlepszego, który otrzymywał 100 pkt, kolejny dostawał 99 pkt etc. W większości kategorii zostały wzięte pod uwagę wartość bezwzględna wskaźników, zmiana procentowa oraz audytowane jednostkowe sprawozdania finansowe za 2022 r. wszystkich krajowych zakładów ubezpieczeń, a dla porównań użyto danych za 2021 r. Uwzględniono następujące wskaźniki: składka przypisana brutto, aktywa razem, kapitały własne, wynik netto, wynik techniczny, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, wskaźnik szkodowości (odszkodowania i świadczenia do składki zarobionej) oraz wskaźnik kosztów (koszty akwizycji i koszty administracyjne do składki zarobionej).

Wyzwania, szanse i ograniczenia

Uroczystości wręczenia nagród towarzyszył panel dyskusyjny „Rynek ubezpieczeń wobec wyzwań: operatywność, elastyczność i siła różnorodności”, w trakcie którego przedstawiciele świata nauki i biznesu rozmawiali o zmianach w sektorze, szansach i zagrożeniach. W rozmowie wzięli udział: Marek Gołębiewski, członek zarządu Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, dr Mikołaj Handschke, pełnomocnik zarządu TUW PZUW, oraz prof. dr hab. inż. Adam Śliwiński, dyrektor Instytutu Ryzyka i Rynków Finansowych, kierownik Katedry Ryzyka i Ubezpieczeń Szkoły Głównej Handlowej.

– Ubezpieczenia mają kilka funkcji. Poza ochronną, redystrybucyjną, inwestycyjną jest też funkcja społeczna. Może być ona realizowana przez takie dyskusje i konferencje jak ta dzisiaj, ale także przez edukację i zwiększanie świadomości społeczeństwa – mówił prof. Adam Śliwiński.

Jak podkreślił, chodzi o kwestie, które mogą wydawać się oczywiste, ale wspomniał o nich nieprzypadkowo. To bowiem właśnie funkcja społeczna i edukacja są jego zdaniem kluczowe dla rozwoju rynku, zwiększenia tzw. penetracji, czyli zasięgu usług ubezpieczeniowych i odpowiedzi na nowe potrzeby klientów, związane z nowymi rodzajami ryzyka oraz rozwojem technologii.

Statuetki zostały przyznane w czterech kategoriach

Podczas dyskusji mówiono o rosnącym znaczeniu ubezpieczeń zdrowotnych. Wśród powodów Mikołaj Handschke wymienił pandemię i jej konsekwencje, a także niewydolność państwowej służby zdrowia, w której brakuje lekarzy i bardzo długo trzeba czekać na wizyty u specjalistów.

– 80 proc. osób, które korzystają z komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych, robi to, żeby ominąć kolejkę i mieć od razu dostęp do usługi medycznej. Sytuacja zmusza klientów do korzystania z rozwiązań komercyjnych – podkreślił dr Handschke.

Dodał, że kolejnym aspektem, który wpływa na popularność ubezpieczeń zdrowotnych, są zmiany na rynku pracy, na którym pracodawcy próbują przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników nie tylko wynagrodzeniem, lecz także atrakcyjnymi dodatkami.

– Z naszych badań wynika, że w tym roku sześciokrotnie wzrosły wydatki pracodawców na składki na ubezpieczenia zdrowotne – stwierdził.

Marek Gołębiewski zwrócił uwagę na zmiany demograficzne i rosnący odsetek osób starszych w społeczeństwie, co zwiększa popyt na ubezpieczenia zdrowotne. Zauważył jednak, że sektor mierzy się z ograniczeniami w przypadku bardziej zaawansowanych zabiegów.

– Wyzwaniem jest to, że najbardziej skomplikowane i kosztowne świadczenia w Polsce cały czas są domeną publicznej służby zdrowia. Brakuje placówek niepublicznych, z którymi ubezpieczyciele byliby w stanie zakontraktować najbardziej złożone świadczenia. To ogranicza zakres, który możemy zaoferować – mówił Marek Gołębiewski, wskazując, że rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych będzie się mimo to dalej rozwijał.

Adam Śliwiński zauważył, że zmiany demograficzne będą też prawdopodobnie wpływały na zwiększenie składki na ubezpieczenie.

Dynamiczne otoczenie

Zmieniające się otoczenie wymusza na ubezpieczycielach innowacyjne podejście, konieczne jest zwrócenie uwagi na nowe wyzwania.

– Powinniśmy zwiększyć działania innowacyjne w zakresie obchodzenia się z nowymi rodzajami ryzyka, takimi jak innowacyjne, nanotechnologiczne, geopolityczne i cyfrowe, związane z centralizacją baz danych – mówił profesor Śliwiński, dodając, potrzebne będą całkowicie nowe produkty, na razie jeszcze nieznane. W jego ocenie sektor będzie musiał znaleźć rozwiązania na ubezpieczenie chmur obliczeniowych, baz danych czy producentów wykorzystujących nanotechnologie. Podał też przykład wybuchów słonecznych, które stały się istotne, wręcz zyskały rangę ryzyka egzystencjalnego w cywilizacji wykorzystującej technologie w takiej skali jak obecnie.

Jednym z obliczy innowacyjności jest elastyczność. Mikołaj Handschke wskazywał, że w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych istnieje większa możliwość szybkiego dostosowania się do nietypowych potrzeb klientów.

– Możemy oferować ubezpieczenia poza przetargami i tworzyć programy dla dowolnej branży – mówił przedstawiciel TUW PZUW, podając przykłady tworzenia związków wzajemności w energetyce wiatrowej czy dla szpitali.

– Jako instytucja non profit TUW działa według innych zasad. Mamy składkę zmienną, nie stałą. To implikuje m.in. to, że możemy zaoferować klientowi niższą składkę, która po roku jest rewidowana – albo jest dopłata, albo zwrot – komentował, dodając, że w ostatnim czasie 50 proc. uprawnionych otrzymało zwrot składki.

Marek Gołębiewski zauważył, że technologia i innowacyjność wpłynęły na sposób działania firm.

– Kilkadziesiąt standardowych procesów jest już u nas realizowanych automatycznie, bez udziału pracowników. Zmierzamy w takim kierunku, żeby człowiek był od pracy koncepcyjnej, kreatywnej. Bardziej odtwórcze zadania mogą być realizowane w sposób zautomatyzowany i efektywny – mówił, dodając, że cyfrowe rozwiązania będą miały spory udział w zakresie likwidacji szkód, obszarze antyfraudowym (zapobiegającym wyłudzeniom), a także sprzedaży i dystrybucji.

Uroczystość wręczenia nagród DGP była zwieńczeniem konferencji „Ubezpieczenia: Sprzedaż, Innowacje, Ryzyko”, zorganizowanej w ramach projektu Europejskiego Kongresu Finansowego. Pojawił się na niej m.in. wątek koncentracji rynku ubezpieczeniowego oraz różnorodności. Uczestnicy dyskusji na gali DGP podkreślali wartość tej ostatniej i siłę konkurencji, która prowadzi do większej efektywności działania oraz oznacza lepsze oferty. ©℗

AH
Szczegółowe wyniki rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń zostaną opublikowane 5 października w specjalnym dodatku do Dziennika Gazety Prawnej