- Trudno czynić zarzut ZUS z powodu zachowania ostrożności przy przyznawaniu prawa do świadczeń. Nie czuwamy nad naszym prywatnym majątkiem, lecz nad środkami publicznymi - mówi Kamil Tokarz, specjalista w departamencie świadczeń emerytalno-rentowych centrali ZUS

ZUS stosuje przepis, którego już od niemal dwóch lat nie ma w polskim prawie.

Z całą stanowczością stwierdzam, że to nieprawda.