Powoli zbliża się termin wypłat czternastek dla emerytów i rencistów. Pierwsze świadczenia trafią na konta seniorów już pod koniec sierpnia. Jednak nie wszyscy otrzymają czternaste emerytury w sierpniu i wrześniu. Kto będzie musiał uzbroić się w cierpliwość? I kiedy dokładnie nastąpią wypłaty świadczeń?

Czternastki dla emerytów i rencistów zostaną wypłacone w 2023 r. po raz trzeci w historii. Rząd zadecydował o ich przyznaniu w 2021 r., choć początkowo nie było gwarancji, że w kolejnych latach program dodatkowego wsparcia seniorów będzie kontynuowany. Ostatecznie podjęto decyzję o tym, że będzie to stałe świadczenie.

Kiedy wypłata 14. emerytur 2023? [TERMINY]

Czternaste emerytury zostaną wypłacone we wrześniu, jak zapowiedziała Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Pieniądze trafią do seniorów razem z regularną emeryturą lub rentą. Dodatkowego zastrzyku gotówki trzeba się spodziewać w dniu, w którym standardowo otrzymujemy emerytury. Kiedy nastąpią wypłaty? Będą to następujące terminy:

 • 1 września
 • 5 września
 • 6 września
 • 10 września
 • 15 września
 • 20 września
 • 25 września.

Możliwe jest jednak, że pierwsze pieniądze trafią do emerytów już 25 sierpnia - tak jak rok temu. Na taką możliwość wskazywał premier Mateusz Morawiecki.

Kto dostanie czternastkę później?

W cierpliwość będą musieli uzbroić się ci seniorzy, którzy otrzymują świadczenia kwartalne np. z KRUS. Otrzymają oni czternastki dopiero w październiku 2023 r.

Świadczenia kwartalne z KRUS przysługuje rolnikom. Po osiągnięciu określonego wieku lub w przypadku niezdolności do pracy rolnicy mogą otrzymywać emerytury lub renty, które stanowią część ich dochodu po zakończeniu aktywnej działalności rolniczej. Otrzymują je raz na kwartał.

Ile wynosi 14. emerytura w 2023 r.? [STAWKI]

Podobnie jak w 2022 roku dodatkowa 14. emerytura zostanie naliczona i wypłacona z tzw. automatu. Nie trzeba więc składać żadnego wniosku. Wraz z wypłatą regularnej emerytury seniorzy dostaną dodatkowe świadczenie. Ile ono wyniesie w 2023 r.?

 • Kwota 14. emerytury będzie równa wysokości najniższej emerytury, która w tym roku wynosi 1588,44 zł brutto.
 • Osoby, których miesięczna wypłata z ZUS nie przekracza 2900 zł brutto, dostaną wypłatę w pełnej kwocie.
 • Emerytom, którzy mieszczą się między 2900 zł a 4438,44 zł czternastka zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.
 • Minimalna wysokość czternastki będzie musiała wynieść, co najmniej 50 zł, aby świadczenie przysługiwało.

Pamiętajmy, że od 14. emerytury zostanie pobrany zarówno podatek dochodowy od osób fizycznych, jak i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Kto otrzyma czternastą emeryturę?

Czternastkę otrzymają osoby, które mają ustalone prawo do jednego z następujących świadczeń:

 • Emerytury i renty w systemie powszechnym
 • Emerytury pomostowej
 • Świadczenia i zasiłku przedemerytalnych
 • Renty socjalnej
 • Nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 • Rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego
 • Świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
 • Renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących przyznania dodatkowego świadczenia jest właściwy organ emerytalno-rentowy.

Izolda Hukałowicz