Według zapewnień PiS droga do emerytur stażowych została otwarta. Kiedy jest możliwe wcześniejsze świadczenie emerytalne, dla kogo i w jakiej wysokości?

Emerytury stażowe to temat istotny dla zbliżającej się kampanii wyborczej. Zostały zgłoszone dwa projekty ustaw dotyczące emerytur stażowych – prezydencki i obywatelski, które mogą wejść w życie (jeden lub drugi) jeszcze w 2023 roku.

Obecnie można przejść na emeryturę w wieku 60 lat (dla kobiet) i 65 lat (dla mężczyzn), przy czym staż pracy ma wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego.

Co to są emerytury stażowe?

Emerytury stażowe są świadczeniem, które pozwoli na przejście na emeryturę bez konieczności osiągnięcia wieku emerytalnego, licząc wyłącznie staż pracy. Emerytury stażowe mają uwzględniać utratę sił jako konsekwencję długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej, co uniemożliwia kontynuowanie pracy aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Nowe zasady dot. emerytur miałyby dotyczyć wyłącznie osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku. Co ważne, emerytura stażowa byłaby dobrowolna, co oznacza, że każdy pracownik, który chciałby pracować dłużej, mógłby nadal powiększać swój kapitał w ZUS-ie.

Emerytury stażowe. Po ilu latach na emeryturę?

W projektach wprowadzających emerytury stażowe przewidziano, że można będzie nabyć prawo do emerytury przed osiągnięciem wieku emerytalnego pod warunkiem:

  • posiadania wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych (projekt obywatelski przewiduje 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn; projekt prezydencki przewiduje 39 lat dla kobiet i 44 lata dla mężczyzn),
  • oraz posiadania stanu konta ubezpieczeniowego w kwocie wystarczającej do ustalenia wysokości emerytury na poziomie co najmniej najniższej emerytury.

Składki na emerytury stażowe. Jakie okresy składkowe?

Według projektowanych zmian projektu obywatelskiego prawo do emerytury stażowej nabędzie kobieta mająca co najmniej 23,5 roku okresów składkowych oraz 11,5 roku okresów nieskładkowych. Przy czym jedynie okresy składkowe wynoszące 23,5 roku będą miały wpływ na wysokość emerytury.

Emerytura stażowa. Jaka kwota?

Emerytura stażowa nie będzie mogła być niższa niż emerytura minimalna w danym roku kalendarzowym. Nie oznacza to, że nie będzie mogła być wyższa od ustalonego minimum. Możliwe też będzie dorabianie.

Emerytura stażowa. A co z emeryturą?

Po osiągnięciu wieku emerytalnego osoby mające ustalone prawo do emerytury stażowej będą złożyć wniosek o emeryturę. Podstawę obliczenia emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego pomniejszałoby się o kwotę pobranych wcześniej emerytur, w tym m.in. emerytury stażowej.