Poprosiliśmy ZUS, by na podstawie przygotowanych przez nas 10 modeli karier emerytalnych wyliczył przyszłą emeryturę i stopę zastąpienia.

Nasze modele dotyczą aktywnych obecnie zawodowo kobiet i mężczyzn. Model kobiece i męskie są do siebie podobne jeśli chodzi o przebieg kariery zawodowe i zarobki, przy kobiecych uwzględniamy urlopy macierzyńskie i wychowawcze.

Poniżej jest te 10 modeli z opisem do każdego kariery zawodowej, a pod nimi dla chętnych dokładne założenia symulacji, którą wykonał ZUS.