Wiele lat temu, na początku tego stulecia zebrałam dokumenty dotyczące dawnych zarobków sprzed 1999 r. i zaniosłam do ZUS, by wyliczono mi kapitał początkowy. Potem coś się w zasadach wyliczania zmieniło raz i drugi. Poszłam do ZUS, wyliczono mi kapitał powtórnie, trochę korzystniej. Teraz znów czytam, że z początkiem maja nastąpiły kolejne zmiany. Czy mam pisać nowy wniosek do ZUS o ponowne przeliczenie kapitału, czy poczekać, aż uzyskam wiek emerytalny? Może wtedy wystarczy złożyć wniosek raz a dobrze, w oparciu o wszystkie przeszłe i przyszłe poprawki przepisów – zastanawia się pani Agata
W kwestii obliczania kapitału początkowego nastąpiły kolejne już zmiany, dlatego warto wstrzymać się z przeliczaniem kapitału początkowego. ZUS i tak wyliczy ponownie kapitał, gdy będzie ustalał wysokość emerytury, uwzględniając wszystkie poprawki w ustawie emerytalnej. Warto jednak wiedzieć, że 1 maja 2015 r. wprowadzono:
● możliwość zastosowania tablicy trwania życia z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, nawet jeśli ktoś wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury w okresie, w którym obowiązywała już nowa tablica wydłużająca średnie dalsze trwanie życia (kapitał rozkłada się na więcej lat, część emerytury od niego zależna jest mniejsza);
● zasadę, że podczas ustalania kapitału początkowego za okresy opieki nad dzieckiem (np. urlop wychowawczy) uwzględnia się po 1,3 proc. podstawy wymiaru kapitału początkowego za każdy rok (z uwzględnieniem pełnych miesięcy), a nie jak dotychczas po 0,7 proc. podstawy wymiaru;
● zasadę, że okres ukończonych studiów wyższych przebytych przed 1 stycznia 1999 r. uwzględnia się w kapitale początkowym w wymiarze ograniczonym do 1/3 wszystkich okresów składkowych, jakie miały miejsce przed dniem zgłoszenia wniosku o emeryturę (a nie w stosunku do okresów składkowych przed 1999 r.).
Zmiany te wprowadzają nieco korzystniejsze zasady obliczania kapitału niż do tej pory. Na ile wpłyną one na wysokość kapitału poszczególnych emerytów i kandydatów na emerytów – zależy od indywidualnych przypadków.
Podstawa prawna
Ustawa z 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 552). Art. 7 pkt 5 i 9, art. 24, art. 24a, art. 26 ust. 6, art. 174 ust. 2a, art. 185a, art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440).