odpowiedź

Za okres niezdolności do pracy przypadającej w czasie trwania stosunku pracy pracownica ma prawo do wynagrodzenia chorobowego. Natomiast po ustaniu zatrudnienia zachowa prawo do zasiłku chorobowego za okres od 1 do 31 stycznia 2023 r., choć pod pewnymi warunkami (o czym niżej). Podstawę tego zasiłku będzie stanowić jednak kwota 6480,67 zł, a nie dotychczasowe wynagrodzenie z umowy o pracę. Pracownica nie nabędzie prawa do zasiłku macierzyńskiego, jeśli w dniu porodu nie będzie podlegała ubezpieczeniu chorobowemu.