Osoby odchodzące na emeryturę lub rentę po 1 stycznia 2023 r. z urzędu dostaną legitymację z ZUS w formie elektronicznej, którą będą mogli pobrać na swój telefon komórkowy za pośrednictwem aplikacji mobilnej mObywatel. O plastikową kartę trzeba będzie złożyć wniosek.

Tak wynika z rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej z 3 marca 2022 r. w sprawie legitymacji emeryta-rencisty (Dz.U. 2022 poz. 560).
- Legitymacja emeryta lub rencisty w formie plastikowej karty będzie wydawana wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika. Taki wniosek będzie można złożyć w ZUS w każdym czasie, zarówno razem z wnioskiem o przyznanie emerytury lub renty, jak i już po przyznaniu świadczenia - tłumaczy Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS. Oznacza to, że osobom, które mają ustalone prawo do emerytury, emerytury pomostowej, renty, renty socjalnej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zostanie z urzędu wydana mLegitymacja.
Jak podkreśla rzecznik ZUS, korzystając z elektronicznej legitymacji, emeryci i renciści będą mieli te same prawa, przywileje i benefity jak w przypadku tradycyjnego dokumentu. - Lista przywilejów, oprócz zniżek np. na bilety komunikacji lokalnej czy dalekobieżnej, jest szeroka i zazwyczaj inna w przypadku różnych samorządów. Zniżek na usługi udzielają także przedsiębiorcy, organizatorzy wydarzeń kulturalnych oraz instytucje oferujące zabiegi zdrowotne - przypomina Paweł Żebrowski.
Wydaje się, że osobom obecnie przechodzącym na emeryturę nieobce są smartfony i nie będą miały problemu z pobraniem aplikacji mObywatel, w której będzie można aktywować nie tylko legitymację emeryta lub rencisty, lecz także dowód osobisty, prawo jazdy czy certyfikat szczepień przeciwko COVID-19. Z informacji resortu cyfryzacji wynika, że do tej pory ta aplikacja została pobrana aż 9 mln razy. Za jej pośrednictwem użytkownicy pobrali już 5 mln certyfikatów covidowych i 3,7 mln dokumentów mPrawo jazdy.
Korzystanie z nowej mLegitymacji w aplikacji jest bezpłatne. Emeryci i renciści muszą jednak pamiętać o tym, że korzystanie z internetu podczas pobierania danych do aplikacji może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Trzeba też pamiętać o zabezpieczeniach w dostępie do elektronicznych dokumentów w aplikacji. Do uruchomienia wymaga ona podania hasła lub skanowania biometrycznego użytkownika smartfona i podania numeru PIN.
Już niedługo, wraz z wejściem ustawy o aplikacji mObywatel, która zrówna dokumenty elektroniczne z papierowymi, zarówno emeryci i renciści, jak i inni obywatele będą mogli za pośrednictwem tej aplikacji okazywać także swój dowód osobisty. ©℗