Przygotował pan opinię dla Rady Dialogu Społecznego, która zawiera analizę obecnego systemu emerytur pomostowych i rekomendacje na przyszłość.
Faktycznie, z dr Janiną Petelczyc przygotowaliśmy taki raport, który ma wesprzeć partnerów społecznych w rozstrzygnięciu dylematu, co zrobić z obecnymi wygasającymi emeryturami pomostowymi w kontekście budowy systemu ochrony osób wykonujących szczególnie obciążające prace. Emerytury pomostowe przysługują wyłącznie tym pracownikom, którzy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze pracowali jeszcze przed 1999 r. Decyzja w sprawie ograniczenia wszystkich przywilejów emerytalnych, również wynikających z takiej pracy, zapadła pod koniec lat 90., gdy aż czworo na pięcioro emerytów korzystało z emerytur przed czasem. Problem jednak w tym, że rząd, proponując 13 lat temu system emerytur pomostowych, które miały zamknąć rozdział uprzywilejowanych świadczeń, zobowiązał się do stworzenia nowoczesnego systemu wspierania pracowników zatrudnionych w ciężkich warunkach - czy to fizycznych, czy psychicznych - który nigdy nie powstał.