Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie ma prawa do „urlopu wychowawczego” w rozumieniu kodeksu pracy, którzy przysługuje tylko pracownikom jako zwolnienie od pracy przeznaczone na opiekę nad swoim dzieckiem. Co oczywiste, przedsiębiorcy nikt nie musi udzielać zwolnienia od pracy, ponieważ sam może zdecydować o zaprzestaniu prowadzenia działalności. W przypadku osób samozatrudnionych, które często świadczą pracę jak pracownicy, ale na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, również nie może być mowy o „urlopie wychowawczym”, a najwyżej o czasowym zaprzestaniu świadczenia usług na rzecz danego podmiotu.