Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać emeryturę w ZUS?

Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. warunkiem otrzymania emerytury jest odprowadzenie przynajmniej jednej składki (nawet za jeden miesiąc) albo posiadanie kapitału początkowego oraz ukończenie 60. lub 65. roku życia. Nie jest wymagane posiadanie stażu pracy o konkretnej długości.
Teoretycznie emeryturę może otrzymać osoba, która przepracowała w życiu jeden dzień i za ten dzień odprowadzono składkę emerytalną. Oczywiście wysokość świadczenia będzie znikoma, ale nawet jeśli wysokość takiej emerytury będzie wynosić 1 gr, to taka osoba będzie miała status osoby pobierającej emeryturę.