Nowelizacja specustawy ukraińskiej, tj. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, weszła w życie z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. (z kilkoma wyjątkami). Wprowadza ona także ułatwienia dla Ukraińców, aby mogli otrzymać świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Chodzi o osoby, które już podlegają tym ubezpieczeniom w Polsce, a dzięki nowym przepisom łatwiej udowodnią one prawo do zasiłków. Ponadto ZUS nie będzie wszczynał postępowań, a wszczęte będzie zawieszał, gdy dotyczą one Ukraińców zamieszkałych na terytorium Ukrainy, którym organ nie będzie mógł doręczyć odpowiednich zawiadomień z powodu wojny.

zasiłek macierzyński